http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=7270
13 กุมพาพันธ์ 2563 เวลา 11:42 น. เปิดอ่าน 194 ครั้ง

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เปิดคลินิกการให้คำปรึกษาผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เปิดคลินิกการให้บริการ คำปรึกษาผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์เพื่อการรักษาทางการแพทย์ การเข้าถึง การปลูก และการครอบครอง

วันนี้ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ คลินิกอายุรกรรมพิเศษเบอร์ 14 ชั้น 2 อาคาร 50 ปีอนุสรณ์ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย นายแพทย์ทศเทพ บุญทอง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย และนายแพทย์ไชยเวช ธนไพศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ร่วมเปิดคลินิกการให้บริการคำปรึกษาผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ "Medical Cannabis Clinic Chiangrai Prachanukroh Hospital" หรือทิศทางกัญชา จังหวัดเชียงราย เพื่อการรักษาทางการแพทย์ การเข้าถึง การปลูก และการครอบครอง ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข มุ่งหวังให้มีการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ให้มีสาขาการบริการด้านกัญชาทางการแพทย์ เพื่อเพิ่มโอกาสในการรักษาโรคให้กับผู้ป่วยที่มีอาการทรมานจากการเจ็บป่วยในกลุ่มโรคร้ายแรง เรื้อรัง และไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้านการแพทย์แผนปัจจุบัน และแพทย์แผนไทย เนื่องจากพบผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสารสกัดจากกัญชาจึงเป็นอีกทางเลือกให้แก่ผู้ป่วยในการเลือกรักษา ประกอบกับกระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายเร่งด่วนให้มีการเปิดบริการ คลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบผสมผสาน เพื่อให้ผู้ป่วยและประชาชนได้รับการรักษาจากสารสกัดจากกัญชาอย่างปลอดภัย

          สำหรับคลินิกให้บริการและคำปรึกษาการใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดกรอง ให้ความรู้ และติดตามผู้ป่วยที่เหมาะสมต่อการใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ เพื่อลดการใช้สารสกัดกัญชาในทางที่ผิด อันจะส่งผลต่อสภาวะร่างกาย จิตใจ การเข้าสังคม และเศรษฐกิจ และเพื่อสนองตามนโยบายการใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ เพื่อช่วยการรักษา เพิ่มคุณภาพชีวิต และการศึกษาวิจัยในผู้ป่วยเฉพาะโรค เปิดให้บริการทุกวันพุธ ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น. ที่ห้องตรวจอายุรกรรมพิเศษ เบอร์ 14 ชั้นที่ 2 อาคารตึก 50 ปีอนุสรณ์โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ อำเภอเมืองเชียงราย ซึ่งจะมีแพทย์ เภสัชกร แพทย์แผนไทย และเจ้าหน้าที่พยาบาลให้บริการ อีกด้วย


 

แหล่งข่าว สมชาย เกิงฝาก/วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต (สวท.เชียงราย)    นำเสนอโดย เชียงรายโฟกัสดอทคอม

http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=7270