http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=7169
21 มกราคม 2563 เวลา 12:12 น. เปิดอ่าน 1214 ครั้ง

จังหวัดเชียงราย เตรียมจัดงานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง (2002 ปี สืบมา หกเป็งล่องฟ้า ไหว้สาพระธาตุดอยตุง)

จังหวัดเชียงราย เตรียมจัดงานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง "2002 ปี สืบมา หกเป็งล่องฟ้า ไหว้สาพระธาตุดอยตุง"

วันที่ 20 ม.ค.63 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเตรียมการจัดงานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2563 "2002 ปี สืบมา หกเป็งล่องฟ้า ไหว้สาพระธาตุดอยตุง" ที่ห้องประชุมพญาพิภักดิ์ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย เพื่อพิจารณาและหารือผลการดำเนินการจัดงานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2562 ให้เป็นแนวทางการดำเนินการจัดงานในปี 2563 บรรลุตามวัตถุประสงค์และประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย โดยมี พระพุทธิวงศ์วิวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยตุง เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ พระอารามหลวง และเจ้าคณะอำเภอแม่สาย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า พระธาตุดอยตุง เป็นปูชนียสถานสำคัญ เป็นโบราณสถานเก่าแก่แห่งหนึ่งในภาคเหนือและเป็นพระธาตุประจำปีเกิด (ปีกุน) ที่พุทธศาสนิกชน เคารพสักการบูชา ทั้งชาวไทยพุทธและชาวต่างประเทศ จังหวัดเชียงราย จึงได้จัดพิธีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ในทุกวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 หรือเดือนหกเหนือของทุกปี

โดยปีนี้มีกิจกรรมสำคัญ คือ
- การเดินจาริกแสวงบุญ
- การปฏิบัติธรรม
- พิธีตักน้ำทิพย์ศักดิ์สิทธิ์
- พิธีสมโภชน้ำทิพย์
- การทำบุญตักบาตร
- และพิธีถวายเครื่องสักการะและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง

ซึ่งได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลายาวนาน จนเป็นประเพณีสำคัญของจังหวัด

ละในปี 2563 กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม 2563
คาดว่าปีนี้ จะมีประชาชนและนักท่องเที่ยว ต่างเดินทางมาร่วมกิจกรรมไม่ต่ำกว่า 10,000 คน

สำหรับกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลอง "2002 ปี สืบมา หกเป็งล่องฟ้า ไหว้สาพระธาตุดอยตุง" ประจำปี 2563 มีกิิจกรรมสำคัญ ได้แก่
- กิจกรรมปฏิบัติธรรม
- กิจกรรมวิ่งเทรล / ปั่นจักรยาน ระยะทาง 23 กม. 
- การแถลงข่าวกิจกรรมเดินจาริกแสวงบุญ ระยะทาง 9 กิโลเมตร
- พิธีสืบชะตาหลวงล้านนา "รวมพลคนเกิดปีกุน และทุกราศี"
- พิธีมอบเหรียญที่ระลึก/เกียรติบัตร สำหรับผู้ร่วมเดินจาริกแสวงบุญ
- พิธีตักน้ำทิพย์ ณ บ่อน้ำทิพย์ และ ขบวนแห่อัญเชิญน้ำทิพย์
- มหรสพสมโภช การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและชาติพันธ์ุ
- พิธีสมโภชน้ำทิพย์และสวดเบิก
- พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ วัดพระธาตุดอยตุง
- พิธีบวงสรวงพระธาตุดอยตุง
- ขบวนแห่เครื่องสักการะและอัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน ผ้าไตรพระราชทาน และน้ำทิพย์
- ขบวนแห่งตุง 12 ราศี ขนาด 20 วา
- และขบวนตุง 12 ราศี ขนาด 2 เมตร จำนวน 561 ผืน
- ขบวนแห่รัตนสัตตนัง
- และขบวนกลุ่มชาติพันธุ์อย่างยิ่งใหญ่
- พิธีถวายเครื่องสักการะแบบล้านนา
- พิธีสรงน้ำพระราชทาน
- และพิธีห่มผ้ารอบพระธาตุดอยตุง

สำหรับปีนี้ ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2563 เพื่อให้พุทธศาสนิกชนในจังหวัดเชียงราย พุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ และประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง ได้ร่วมกิจกรรมเพื่อความเป็นสิริมงคลและสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นต่อไป


ข่าวที่เกี่ยวข้อง
http://www.chiangraifocus.com/ข่าว/7285/ประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมวิ่งปั่น-2002-ปี-สืบสานสู่ลานพระธาตุดอยตุง-ครั้งที่-1-2563-เมื่อเช้าวันจันทร์ที่-17-กุมภาพันธ์-2563

http://www.chiangraifocus.com/ข่าว/7276/ประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง-จังหวัดเชียงราย-ระหว่างวันที่-7---8-มีนาคม-พ.ศ.-2563

http://www.chiangraifocus.com/ข่าว/7169/จังหวัดเชียงราย-เตรียมจัดงานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง-(2002-ปี-สืบมา-หกเป็งล่องฟ้า-ไหว้สาพระธาตุดอยตุง)

http://www.chiangraifocus.com/ข่าว/7298/เชิญชวนผู้ที่เกิดปีกุนร่วมพิธีสืบชะตาหลวงล้านนา-รวมพลคนปีกุน-(กุญชร)

แหล่งข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย    นำเสนอโดย เชียงรายโฟกัสดอทคอม

http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=7169