http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=7147
13 มกราคม 2563 เวลา 11:35 น. เปิดอ่าน 219 ครั้ง

เทศบาลนครเชียงราย จัดแถงข่าวโครงการเพชรล้านนา ปีการศึกษา 2562

เทศบาลนครเชียงราย จัดแถงข่าวโครงการเพชรล้านนา ปีการศึกษา 2562

เทศบาลนครเชียงราย ได้รับมอบหมายจากพระเดชพระคุณเจ้าพระภาวนารัตนญาณ วิ.(ครูบาอริยชาติ อริยจิตโต) เจ้าอาวาสวัดแสงแก้วโพธิญาณ ให้เป็นศูนย์กลางในการดำเนินงานโครงการเพชรล้านนา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อคัดเลือกนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถเป็นเลิศทางวิชาการกลุ่มสาระวิชาต่างๆ ในระดับประถมศึกษา (ป.4 - ป.6) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6) ที่กำลังศึกษาอยู่ในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยา โดยได้รับการขยายพื้นที่โครงการเพิ่มขึ้น อีกหนึ่งจังหวัด คือ จังหวัดน่าน ให้ได้รับทุนการศึกษาเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการเรียนและได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างให้กับนักเรียนคนอื่นๆ ได้ปฏิบัติ

โดยจะจัดแถลงข่าวในในวันพุธที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย (ฝั่งมัธยมศึกษาตอนปลาย)

แหล่งข่าว ประชาสัมพันธ์เทศบาลนครเชียงราย 053-711333 ต่อ711    นำเสนอโดย เชียงรายโฟกัสดอทคอม

http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=7147