http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=7146
10 มกราคม 2563 เวลา 14:59 น. เปิดอ่าน 214 ครั้ง

ครบรอบ 27 ปี โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์

      วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2553 ณ ห้องประชุมนายแพทย์สมชัย ตั้งพร้อมพันธ์ ชั้น 2 อาคารศูนย์แพทย์เฉพาะทาง โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์  ศาตราจารย์ ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ มีความยินดีต้อนรับสื่อมวลชนและผู้บริหารบริษัทประกันชีวิต ผู้จัดการสํานักงานประกันชีวิต และตัวแทนประกันชีวิตเข้าสู่งานฉลองครบรอบ 27 ปี โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์และงานเลี้ยงสื่อมวลชนและตัวแทนประกันชีวิต โดยในงานได้มีการปาฐกถาพิเศษในหัวข้อทิศทาง ธุรกิจโรงพยาบาลในกลุ่มประเทศ CLMV ในฐานะที่ดํารงตําแหน่งประธานสมาคมโรงพยาบาลเอกชนแห่ง อาเซียน (Asian Private Hospital Association) และให้สัมภาษณ์พิเศษแก่สื่อมวลชน

     นายแพทย์จักรพันธ์ พงษ์เสฐียร ผู้อํานวยการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์ แถลงข่าวการเปิด หอผู้ป่วยในชั้น 5 ซึ่งถือฤกษ์ดีวันที่ 10 มกราคม วันครบรอบวันเกิดของโรงพยาบาลในการเปิดรับผู้ป่วยเป็น วันแรก ซึ่งหอผู้ชั้น 5 ถูกวางไว้ว่าจะรับผู้ป่วยอายุรกรรมและผู้ป่วยโรคกระดูกและข้อซึ่งมีจํานวนมากขึ้น เนื่องจากทางโรงพยาบาลมีแพทย์เฉพาะทางด้านกระดูกและข้อที่มีความเชี่ยวชาญเป็นแพทย์ประจําอยู่ถึง 2 ท่าน หอผู้ป่วยในชั้น 5 ประกอบด้วยห้องพิเศษเดี่ยวจํานวน 47 ห้องโดยแบ่งเป็น 5 ประเภทตามขนาดของห้องคือ

Superior

ราคารวม 3,600 บาท เปิดให้บริการ 29 ห้อง

ราคารวม 3,900 บาท เปิดให้บริการ 10 ห้อง

Premier Delux

ราคารวม 5,500 บาท

 เปิดให้บริการ 2 ห้อง

VIP Suite

ราคารวม 6,500 บาท เปิดให้บริการ 3 ห้อง

President Suite

ราคารวม 6,900 บาท เปิดให้บริการ 3 ห้อง

 

       ทั้งนี้ นายแพทย์จักรพันธ์ พงษ์เสฐียร ผู้อํานวยการ ยังแจ้งข่าวดีการต่อโปรโมชั่นค่าห้องพัก “ลูกค้าประกันชีวิต อุ่นใจ" ไม่ต้องจ่ายส่วนเกินค่าห้องพัก ในกลุ่มลูกค้าประกันชีวิตที่ซื้อค่าห้องกรมธรรม์ 2,000 บาท สามารถ ใช้สิทธิ์นอนห้อง Superior ราคา 3,600 บาท โดยไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนเกินค่าห้องและลูกค้าประกันชีวิตที่ชื่อค่า ห้องกรมธรรม์ 2,500 บาทสามารถใช้สิทธิ์นอนห้อง Premier ราคา 3,900 บาท ซึ่งโรงพยาบาลมีนโยบายในการรับคนไข้ประกันชีวิตทุกบริษัททั้งไทยและต่างประเทศ ตลอดระยะเวลา 27 ปีที่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ได้เปิดให้บริการมาเรามีการทําสัญญาการรักษาพยาบาลร่วมกับบริษัทประกันชีวิตชั้นนํากว่า 110 บริษัท และนอกจากนี้โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ แม่สาย ซึ่งยกระดับจากโพลีคลินิกเป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียงบนพื้นที่อําเภอแม่สายก็ยังสามารถรับคนไข้ของบริษัทประกันชีวิตได้แล้วทั้งหมด 32 บริษัท

     นอกจากนี้ทางโรงพยาบาลยังมีแผนกประกันสัมพันธ์ที่ให้บริการดูแลอํานวยความสะดวกแก่ตัวแทนประกันชีวิตและคนใช้ประกันชีวิต ซึ่งจะประกอบด้วย UR Nurse ทีมเจ้าหน้าที่ประกันสัมพันธ์ ทีมการเงิน ที่จะทํางานกันเป็นทีมเพื่ออำนวยความสะดวกและประสานงานทําให้เกิดความรวดเร็วในการใช้บริการของคนไข้ประกันชีวิตมากยิ่งขึ้น

     และจากวิกฤตการณ์ขยะล้นโลกทําให้หลายๆ หน่วยงานตื่นตัวที่จะช่วยลดขยะโดยการงดแจกถุงพลาสติก ซึ่งโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ก็เป็นอีกหนึ่งองค์กรที่มีโครงการ " ศรีบุรินทร์ลดโลกร้อน พาถุงผ้าใส่ยากลับบ้าน ” ซึ่งเราได้เริ่มโครงการไปแล้วเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา โดยการรณรงค์ให้ผู้มาใช้บริการนําถุงผ้ามารับยากลับบ้าน และสําหรับท่านที่มีถุงผ้าอยู่จํานวนมากทางโรงพยาบาลก็จะขอรับ บริจาคให้สําหรับผู้รับบริการที่ไม่มีถุงผ้า และในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ทางโรงพยาบาลจะงดแจกถุงพลาสติกในการใส่ยากลับบ้านเพื่อลดจํานวนขยะพลาสติกที่จะเกิดขึ้นต่อไป

 

แหล่งข่าว    นำเสนอโดย เชียงรายโฟกัสดอทคอม

http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=7146