http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=7144
10 มกราคม 2563 เวลา 12:58 น. เปิดอ่าน 171 ครั้ง

บรรยากาศงานวันเด็กแห่งชาติที่เชียงราย สุนกสนานคึกคักน้องๆ หนูๆ จัดแสดงเต็มบนเวที

วันนี้ (10 ม.ค. 63) ที่โรงเรียนบ้านนางแลใน หมู่ที่ 7 ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย

นายศราวุธ ธนาคำ ผู้อำนวยการรงเรียนบ้านนางแลใน ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยมรนายศรีเดช หน่อแก้ว ผู้ใหญ่บ้านนางแลใน และคณะครูร่วมกันทำพิธีเปิดท่ามกลางน้องๆ หนูๆ ที่น่ารักตั้งแต่อนุบาล 1-3 และ ป.1 - ป.6 ต่างแต่งชุดสวยงามน่ารักพร้อมความสนุกสนานแสดงโชว์ท่าเต้นประกอบเพลงกันอย่างสุดเหวี่ยง โดยเฉพาะครูประจำชั้น รวมกันแต่งชุดนักเรียนเข้ากับบรรยากาศสร้างความสุกสนาน สร้างรอยยิ้มให้กับคณะครู และผู้ปกครองที่มาเฝ้าดูบุตรหลานกันอย่างเนืองแน่น โดยทางโรงเรียนได้จัดเตรียมขนม พร้อมของเล่นของแจก ของรางวัล จำนวนมากมาย มอบให้เป็นของขวัญแก่น้องๆ หนูๆ และมอบรางวัลให้แก่เด็กเรียนดีเรียนเก่ง และมีความสามารถในหลายๆ ด้าน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ต่อไป

นายศราวุธ ธนาคำ ผู้อำนวยการรงเรียนบ้านนางแลใน กล่าวว่า การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ครั้งนี้เพื่อให้ทุกส่วนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชน เพราะเด็กเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่ง ซึ่งต้องได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ เพื่อจะได้เติบโตเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพต่อไป สำหรับโรงเรียนบ้านนางแลใน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับความสนุกสนานรื่นเริง กล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ ตระหนักในสิทธิหน้าที่ มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม พัฒนาทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง และห่างไกลจากยาเสพติด รวมไปถึงส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีกำลังใจในการปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคม และประเทศชาติต่อไป

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

 

แหล่งข่าว    นำเสนอโดย เชียงรายโฟกัสดอทคอม

http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=7144