http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=7042
29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16:06 น. เปิดอ่าน 242 ครั้ง

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด ร่วมกับสมาคมขัวศิลปะเชียงราย จัดทําบริการเพื่อประชาชนด้วย QR code ศิลปะบนตู้ไปรษณีย์

     การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สํานักงานเชียงราย ได้ร่วมกับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด (ปณท) และสมาคมขัวศิลปะ กําหนดจัดแถลงข่าวเปิดตัวโครงการตู้ไปรษณีย์เพื่อบริการประชาชนด้วย QR Code “ ศิลปะบนตู้ไปรษณีย์ ” โดย อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ นางสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการ ใหญ่ ปณท และนางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ททท.
 และผู้บริหาร ปณท และ ททท. ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 และจัดนิทรรศการต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน ถึง วันที่ 10 ธันวาคม 2562 ณ วัดร่องขุ่น อ.เมือง จ.เชียงราย
 
     ตู้ไปรษณีย์ทั้งหมดเป็นโครงการที่จัดทําขึ้นโดย ปณท ร่วมกับสมาคมขัวศิลปะเชียงราย ภายใต้ชื่อโครงการตู้ไปรษณีย์เพื่อบริการประชาชน ด้วย QR Code เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ร้านอาหารและเครื่องดื่ม แหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต แหล่งเรียนรู้คู่ชุมชน ของดี ของเด่นและของฝากท้องถิ่น ผ่าน QR Code ที่ติดอยู่บนตู้ไปรษณีย์ ตามนโยบายเชิงยุทธศาสตร์ในการเป็น ไปรษณีย์ไทย 4.0 และเพื่ออํานวยความสะดวกให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวทั่วไปรับทราบข้อมูลที่น่าสนใจ ของพื้นที่นั้นๆ โดยตู้ไปรษณีย์ในส่วนของจังหวัดเชียงรายได้ร่วมกับศิลปินชาวเชียงรายจากสมาคมขัวศิลปะวาด ภาพงานศิลปะลงบนตู้ไปรษณีย์ จํานวน 15 ตู้ 15 แบบ สะท้อนอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ ซึ่งจะติดตั้งตาม สถานที่ท่องเที่ยว และสถานที่สําคัญที่เป็น Landmark ของจังหวัดเชียงราย
 
     นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ททท. กล่าวว่า โครงการ ไปรษณีย์เพื่อบริการประชาชนด้วย QR Code “ ศิลปะบนตู้ไปรษณีย์ ” ดังกล่าว สามารถกระตุ้นการเดินทาง ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวมาสู่จังหวัดเชียงรายได้ และตู้ไปรษณีย์เหล่านี้ถือเป็นผลงานศิลปะระดับ Master Piece ของจังหวัดเชียงราย เนื่องจากแต่ละตู้เป็นชิ้นงานที่รังสรรค์จากศิลปินเชียงราย และยังสะท้อนอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ในจังหวัดเชียงราย อีกทั้งเป็นตู้ไปรษณีย์แห่งเดียวของประเทศไทยที่วาดภาพศิลปะลงบนตู้ไปรษณีย์ ทั้งนี้ ททท. สํานักงานเชียงราย ยังมีแผนดําเนินการประชาสัมพันธ์ตู้ไปรษณีย์และทําการตลาด ส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวเดินทางเที่ยวชมตู้ไปรษณีย์ “ ศิลปะบนตู้ไปรษณีย์ ” ตามสถานที่ตั้งต่างๆ และให้ นักท่องเที่ยวร่วมสนุกโดยการเช็คอินถ่ายภาพคู่กับตู้ไปรษณีย์ 5 ตู้ ต่างสถานที่กัน และต้องเป็นตู้ไปรษณีย์ที่อยู่ ต่างอําเภอกันอย่างน้อย 2 อําเภอ และแชร์ผ่านโซเชียลมีเดีย แล้วรับรางวัลจาก ททท. สํานักงานเชียงราย และ ปณท ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2562 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2563
 
 
สําหรับตู้ไปรษณีย์ดังกล่าวหลังจากการจัดนิทรรศการนี้จบลง ทาง ปณท จะได้นําไปติดตั้งตามแหล่งท่องเที่ยว และสถานที่สําคัญทั่วจังหวัดเชียงราย เพื่อใช้งานจริง ได้แก่
 
1. วัดร่องขุ่น 
 
2. สิงห์ปาร์คเชียงราย 
 
3. หอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติ(หอนาฬิกาพุทธศิลป์) 
 
4. ตลาดไนท์บาร์ซ่า 
 
5. อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช 
 
6. สวนตุงและโคมเฉลิมพระเกียรติ 
 
7. พระตําหนักดอยตุง 
 
8. สามเหลี่ยมทองคํา 
 
9. จุดผ่านแดนถาวรแม่สาย (วัดพระธาตุดอยเวา) 
 
10. วัดห้วยปลากั้ง 
 
11. พิพิธภัณฑ์บ้านดํา 
 
12. ไร่ชาฉุยฟง 
 
13. ตลาดเชียงของ (ชายแดนไทย-สปป.ลาว) 
 
14. วัดแสงแก้วโพธิญาณ 
 
15. ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน
 
หากมีข้อมูลสอบถาม ติดต่อได้ที่
ททท. สํานักงานเชียงราย  โทร. 0 5371 7433, 0 5374 4674-5
ปณท เชียงราย โทร. 0 5371 1616 ต่อ 11
 

แหล่งข่าว    นำเสนอโดย เชียงรายโฟกัสดอทคอม

http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=7042