http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=7041
29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13:37 น. เปิดอ่าน 142 ครั้ง

โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์เชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพ 1st D.S. RUN FOR HEALTH 2020

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ร่วมกับ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์, สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ และ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ จัดกิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพในชื่อ "1st D.S. RUN FOR HEALTH 2020" ในวันที่ 12 มกราคม 2563

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำรายได้จากการจัดกิจกรรมไปพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน, ส่งเสริมนักเรียนที่มีทักษะความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ และเพื่อสนับสนุนให้ร่วมแข่งขันในระดับชาติ และนานาชาติต่อไป

แหล่งข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดเชียงราย    นำเสนอโดย เชียงรายโฟกัสดอทคอม

http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=7041