http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=7027
23 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11:05 น. เปิดอ่าน 454 ครั้ง

เทศบาลนครเชียงรายเปิดรถรางนำเที่ยว 2 เส้นทาง 21 จุดเช็คอิน เยี่ยมชมเมืองเชียงราย

เทศบาลนครเชียงรายบริการรถราง แอ่วเมือง วีถีล้านนาบูชาพ่อขุน เส้นทาง 12 จุดเยี่ยมชมเรื่องราวเชื่อมโยงประวัติศาสตร์ของเมืองเชียงราย

ตอนนี้เทศบาลนครเชียงรายเพิ่มเส้นทางใหม่ “รถรางแอ่วเมือง วิถีชีวิตชุมชน” 9 จุดเส้นทางชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเชียงราย และท่านจะรักเชียงรายมากขึ้น

เส้นทางรถรางแอ่วเมือง วิถีชุมชน
1. สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงราย แห่งที่ 1 (Downtown)
2. วัดเชียงยืน (Chiang Yean Temple)
3. วัดพระเชตุพน (Chetupon Temple)
4. หอศิลป์ไตรวน (Taiyuan Art Gallery)
5. วักมิ่งเมือง (Ming Muang Temple)
6. หอนาฬิกานครเชียงราย (Clock Tower)
7. วัดพระแก้ว (Phra Kaew Temple)
8. บ้านแห่งความทรงจำ (Overbrook Memorial House)
9. โบสถ์คริสจักรที่ 1 เวียงเชียงราย (Chiang Rai First Church)

บริการรถราง ทั้ง 2 เส้นทาง 
เวลา 09.30 - 13.30 น. (ทุกวัน)
ไม่มีค่าใช้จ่าย

ณ อาคารศูนย์บริการการท่องเที่ยวและขนส่งมวลชน (Downtown)
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงราย แห่งที่ 1

โทรศัพท์ 053-715952 โทรสาร 053-713272

www.chiangraicityisourhome.com
FB : นครเชียงรายบ้านเรา
www.chiangraicity.go.th

แหล่งข่าว เทศบาลนครเชียงราย    นำเสนอโดย เชียงรายโฟกัสดอทคอม

http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=7027