http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=6983
06 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14:37 น. เปิดอ่าน 166 ครั้ง

งดปล่อยโคมลอยโคมควันในเส้นทางการบิน 10 -12 พฤศจิกายน นี้

 “10 -12 พฤศจิกายนนี้ งดปล่อยโคมลอยโคมควันในเส้นทางการบิน”

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่า ช่วงเทศกาลลอยกระทงที่จะมาถึงนี้ นายอัครพันธ์ ทองสลวย ผอ.ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงราย ระหว่างวันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2562 เป็นวันลอยกระทงหรือวันยี่เป็งของชาวล้านนา งดปล่อยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นสู่อากาศ

สำหรับอำเภอ ตำบล และหมู่บ้านที่ไม่ได้อยู่ในเขตปลอดภัยการเดินอากาศ ให้ดำเนินการได้หลังเวลา 21.00 น. - เวลา 01.00 น. (ของวันถัดไป) และปล่อยโคมควันในช่วงเวลา 10.00-12.00 น. เท่านั้น

ทั้งนี้ ใคร่ขอความร่วมมือในการป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดจากโคมลอย โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นสู่อากาศ

แหล่งข่าว เทศบาลนครเชียงราย    นำเสนอโดย เชียงรายโฟกัสดอทคอม

http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=6983