http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=6982
06 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10:45 น. เปิดอ่าน 611 ครั้ง

เปิดฤดูกาลท่องเที่ยว สีสันนครเชียงราย 2020

เปิดฤดูกาลท่องเที่ยว “สีสันนครเชียงราย” 2020 

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่า การจัดกิจกรรมเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปะ วัฒนธรรมชาติพันธุ์ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ ให้เดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงรายมากขึ้น พร้อมกันนี้ จะเป็นการทำให้การกระตุ้นที่พัก โรงแรม โฮมสเตย์มีอัตราการจองล่วงหน้าเพิ่มสูงขึ้นก่อให้เกิดประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ นำมาสู่การส่งเสริมฤดูกาลด้านการท่องเที่ยวที่ช่วยเพิ่มศักยภาพให้นครเชียงรายเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวที่แท้จริง

ปฏิทินความสุข
11-12 พฤศจิกายน ป๋าเวณียี่เป็ง นครเจียงฮาย ณ อาคารเทิดพระเกียรติ 90 ปี
26 ธันวาคม อัญเชิญพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ และ ตักบาตรดอกไม้ ณ สวนตุงและโคม
27 ธันวาคม เชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ 16 ณ สวนตุงและโคม
 

แหล่งข่าว เทศบาลนครเชียงราย    นำเสนอโดย เชียงรายโฟกัสดอทคอม

http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=6982