http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=6894
09 ตุลาคม 2562 เวลา 09:48 น. เปิดอ่าน 63 ครั้ง

เกษตรจังหวัดเชียงรายประชุมคณะกรรมการวางแผนลงพื้นที่ตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพ ชาเชียงราย

เกษตรจังหวัดเชียงรายประชุมคณะกรรมการวางแผนลงพื้นที่ตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพ "ชาเชียงราย"

นายถาวร วงค์สุภา รักษาการหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อการพิจารณาคำขอ ตรวจสอบควบคุมคุณภาพ และแหล่งที่มาของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ "ชาเชียงราย" ครั้งที่ 1/2562 เมื่อช่วงบ่ายวันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562 ที่ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย ถนนพหลโยธิน ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย เพื่อขับเครื่อง "ชาเชียงราย" ให้เป็นภาพลักษณ์ที่ดี เป็นสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคอย่างแพร่หลาย

โดยในที่ประชุมได้หารือและพิจารณาถึงจำนวนผู้ยื่นใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) "ชาเชียงราย" ที่กำลังจะหมดอายุ เพื่อกำหนดแผนในการลงพื้นที่ที่ตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานสถานประกอบการที่ขอต่ออายุหนังสืออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย พร้อมทั้งชี้แจงตารางการทํางานและแผนการตรวจติดตามประจำปีของคณะทำงานด้วย

สำหรับ "ชาเชียงราย" เป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดเชียงราย ได้ขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 ทะเบียนเลขที่ สช 58100074 โดยนิยาม "ชาเชียงราย" ว่าหมายถึงผลิตภัณฑ์ชาเขียวและชาอู่หลงที่ได้จากพันธุ์ชาอัสสัมและพันธุ์ชาจีน โดยปลูกและผลิตตามกรรมการวิธีเฉพาะการผลิตชา ในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงราย อำเภอแม่สรวย อำเภอเวียงป่าเป้า อำเภอแม่ลาว อำเภอแม่จันอำเภอ แม่ฟ้าหลวง อำเภอเชียงของ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และอำเภอเชียงแสน จึงนับได้ว่าจังหวัดเชียงรายมีพื้นที่ปลูกและผลิตชามากเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ พร้อมกับมีโรงงานและเทคโนโลยีในการผลิตที่ทันสมัย มีผู้เชี่ยวชาญที่สามารถผลิตชาคุณภาพดี เป็นที่ต้องการของตลาดชาทั้งในและต่างประเทศอีกด้วย

แหล่งข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดเชียงราย    นำเสนอโดย เชียงรายโฟกัสดอทคอม

http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=6894