http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=6872
03 ตุลาคม 2562 เวลา 08:58 น. เปิดอ่าน 850 ครั้ง

เปิดรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย

เปิดรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงรายรุ่นที่ 6 การเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุด 

เทศบาลนครเชียงรายเปิดรับสมัครนักศึกษาที่มีอายุตั้งแต่อายุ 55 ปีขึ้นไป (ภูมิลำเนาในเขตเทศบาลนครเชียงราย) และผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป(อยู่นอกเขตเทศบาลนครเชียงราย) รูปแบบการสอนเราไม่ได้สอนแบบทฤษฎี แต่เป็นการสอนที่เน้นการเรียนรู้แล้วให้ปฏิบัติ ทำให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจและสามารถนำไปปฏิบัติเป็นอาชีพได้ แล้วก็เป็นวิชาที่แต่ละท่านภาคภูมิใจ

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ มหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย ชุมชนน้ำลัด ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ในวันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา 08.30 – 16.30 น.


เอกสารที่ใช้ประกอบการรับสมัคร ดังนี้
1) สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ใบ
2) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ใบ
3) รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 ใบ

สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 053 – 150009
มือถือ 089 – 632 – 8933

แหล่งข่าว เทศบาลนครเชียงราย    นำเสนอโดย เชียงรายโฟกัสดอทคอม

http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=6872