http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=6814
11 กันยายน 2562 เวลา 10:17 น. เปิดอ่าน 160 ครั้ง

พิธีเปิดเส้นทางท่องเที่ยวบ้านศิลปิน วันอังคารที่ ๑๐ กันยายน ที่ผ่านมา

จังหวัดเชียงราย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย สมาคมขัวศิลปะ
วันอังคารที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเปิดเส้นทางท่องเที่ยวบ้านศิลปิน โครงการเชียงรายเมืองศิลปะ

ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชิงสุขภาพจังหวัดเชียงราย พร้อมมอบป้ายบ้านศิลปิน ให้แก่ศิลปินแต่ละหลัง ซึ่งป้ายบ้านศิลปินออกแบบโดยศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ทั้งสิ้น ๓ เส้นทาง ๆ ละ ๒ วัน ทั้งนี้เป็นการเปิดเส้นทางที่ ๒ (วันแรก จำนวน ๕ หลัง) เริ่มต้น บ้านอาจารย์ศรีวรรณ เจนหัตถการกิจ / บ้านอาจารย์นริศ รัตนวิมล / บ้านอาจารย์อำนวย บัวงาม /บ้านอาจารย์อภิรักษ์ ปันมูลศิลป์ และบ้านอาจารย์ทรงเดช ทิพย์ทอง

ในการนี้ นางจิตรา สิทธนานุวัฒน์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย อาจารย์สุวิทย์ ใจป้อม นายกสมาคมขัวศิลปะ และคณะ ได้ต้อนรับคณะนายบุญเลิศ คำดี รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม พร้อมส่วนราชการ สื่อมวลชน ศิลปิน ร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

แหล่งข่าว ขัวศิลปะ    นำเสนอโดย เชียงรายโฟกัสดอทคอม

http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=6814