http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=6811
10 กันยายน 2562 เวลา 13:46 น. เปิดอ่าน 122 ครั้ง

พิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมค่ายศิลปะเพื่อความเป็นเลิศสำหรับเด็กพิเศษและเด็กด้อยโอกาส

ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมค่ายศิลปะเพื่อความเป็นเลิศสำหรับเด็กพิเศษและเด็กด้อยโอกาส สังกัดสำนักบริหารการศึกษาพิเศษ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล จังหวัดเชียงราย

โดยมีนายศักดา เรืองเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล นายกมล ดาระสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล จังหวัดเชียงราย นายสุวิทย์ ใจป้อม นายกสมาคมกว่าศิลปะ เชียงราย ศิลปินจากสมาคมกว่าศิลปะ คณะผู้บริหาร ครูศิลปะ และนักเรียนจากโรงเรียนเฉพาะความพิการ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ และโรงเรียนราชประชานุเคราะ ที่มีความสามารถด้านศิลปะ เข้าร่วม กว่า 200 คน

โดยโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล จังหวัดเชียงราย เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมค่ายศิลปะเพื่อความเป็นเลิศ สำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสที่มีความสามารถด้านศิลปะ ได้รับองค์ความรู้ ทักษะ เทคนิคโดยตรงจากศิลปิน ได้แสดงความสามารถ และพัฒนาต่อยอดผลงานให้มีคุณภาพทางด้านจิตรกรรม ประติมากรรม และการแกะสลัก ผ่าน กิจกรรมการบรรยายพิเศษ กิจกรรมรวมศิลป์สร้างสรรค์ กิจกรรมฐานการเรียนรู้ กิจกรรมชมศิลป์ ถิ่นเชียงราย ซึ่งจัดขึ้นไปจนถึง 11 กันยายน 2562

จากนั้นศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ ได้วาดภาพสดที่สื่อถึงการพัฒนาศักยภาพของเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส ที่ต้องได้รับการสนับสนุน จากสำนักบริหารการศึกษาพิเศษ ที่จะทำให้เด็กเหล่านั้น ได้มีอาชีพ สร้างรายได้ และพึ่งพาตนเองได้ในอนาคต ซึ่งมอบให้แก่โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล ในโอกาสเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

แหล่งข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดเชียงราย    นำเสนอโดย เชียงรายโฟกัสดอทคอม

http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=6811