http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=6573
12 กรกฎาคม 2562 เวลา 14:48 น. เปิดอ่าน 92 ครั้ง

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ขอเชิญชวนร่วมฟื้นฟูและปรับสภาพป่า เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จย่า 17 ก.ค.นี้

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญชวน ร่วมฟื้นฟูและปรับสภาพป่า (ปลูกป่าเสริมพื้นที่ไฟไหม้ จำนวน ๑,๘๗๔ ไร่) เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมสืบสานพระราชปณิธานของ “สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี” หรือ “แม่ฟ้าหลวง” เนื่องในวาระครบ ๒๔ ปีแห่งการสวรรคต

ในวันพุธที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
บริเวณบ้านแม่เปิน หมู่ที่ ๑๓ โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

.
#MFLF #มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์#สมเด็จย่า #แม่ฟ้าหลวง #สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

แหล่งข่าว มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ    นำเสนอโดย เชียงรายโฟกัสดอทคอม

http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=6573