http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=6562
10 กรกฎาคม 2562 เวลา 09:27 น. เปิดอ่าน 148 ครั้ง

ททท.เชียงราย จัดกิจกรรมเสนอขายสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยวฮ่องกง

9 กรกฏาคม 2562 เวลา 17.00 น.  ณ โรงแรมเดอะริเวอรร์รี บายกะตะธานี อ.เมือง จ.เชียงราย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเชียงราย ได้จัดกิจกรรมพบปะเจรจาเสนอขายสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวแก่สมาชิกสมาพันธ์ธุรกิจท่องเที่ยวฮ่องกง 

 
มีผู้ประกอบการด้านท่องเที่ยว โรงแรม ที่พักในจังหวัดเชียงราย และชาวฮ่องกง เข้าร่วมกิจกรรมภายในงานเป็นจำนวนมาก  ด้านนางสาวกรุณา เดชาติวงค์ ณ อยุทธยา ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเชียงราย (ททท.เชียงราย) ได้กล่าวถึงการจัดกิจกรรมในวันนี้ เป็นการเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวชาวฮ่องกงกับผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวในเชียงรายได้พบปะเจรจาซื้อขายสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว ซึ่งจะทำให้จังหวัดเชียงราย ที่อยู่ในเมืองรอง ได้กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวฮ่องกงเพิ่มจำนวนขึ้นมา จากเดิมที่นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มักจะไปที่กรุงเทพ พัทยา ภูเก็ต หรือเชียงใหม่ ซึ่งในวันนี้เชียงรายเรามีความพร้อมที่จะเสนอขายสินค้าด้านการท่องเที่ยวในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นโรงแรม ที่พัก อาหาร รวมไปถึงแหล่งท่องเที่ยวประเภทศิลปะ ศิลปิน ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยวตามชุมชนและกิจกรรมผจญภัยต่างๆมากมาย ซึ่งพบว่าผู้ร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่ที่มาในวันนี้ ยังไม่เคยมาเชียงราย ดังนั้นกิจกรรมในวันนี้จึงเป็นโอกาสอันดี ที่จะเชิญชวนนักท่องเที่ยวกลุ่มประเทศฮ่องกงให้สนใจเดินทางมาเที่ยวเชียงราย

แหล่งข่าว    นำเสนอโดย เชียงรายโฟกัสดอทคอม

http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=6562