http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=6481
11 มิถุนายน 2562 เวลา 09:06 น. เปิดอ่าน 215 ครั้ง

ประชาชนชาวเชียงราย เข้าร่วม มินิมาราธอน 2562 รวมพลคนรักกีฬา อย่างคับคั่ง

เมื่อเช้าวันอาทิตย์ที่ 9 มิ.ย.62 ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงราย   ว่าที่ ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานถวายราชสักการะ และประกอบพิธีเปิดกิจกรรมรวมพลคนรักกีฬา มินิมาราธอน 2562 โดยสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย ได้ร่วมกับทุกภาคส่วนได้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 โดยมี ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าส่วนราชการ นักกีฬา จิตอาสาพระราชทาน กำลังพล ประชาชน รวมทั้ง คณะกรรมการและคณะทำงาน ตลอดทั้ง ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมรวมพลคนรักกีฬา มินิมาราธอน 2562 "เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562" อย่างคับคั่ง

 
กรุงเทพมหานคร กำหนดให้มีการจัดงานรวมพลคนรักกีฬามินิมาราธอน 2562 ระยะทาง 5 กิโลเมตร และระยะทาง 10.5 กิโลเมตร โดยจัดในวันอาทิตย์ที่ 9 มิ.ย.62 พร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 โดยการกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นผู้บริหารจัดกิจกรรมในครั้งนี้ และมีทุกภาคส่วนในวงการกีฬาและนันทนาการเข้าร่วมจัดดำเนินงานให้บรรลุความมุ่งหมายให้เป็นไปด้วยความเรียยร้อย
 
สำหรับจังหวัดเชียงราย ได้กำหนดจัดกิจกรรมรวมพลคนรักกีฬา มินิมาราธอน 2562 "เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562" ในวันอาทิตย์ที่ 9 มิ.ย.62 พร้อมกับทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยมีจุดปล่อยตัวที่บริเวณศาลากลางจังหวัดเชียงราย ในเวลา 6.00 น. เป็นการวิ่งมินิมาราธอนระยะทาง 5 กิโลเมตร และ 10.5 กิโลเมตร โดยมีผู้มาร่วมกิจกรรมกว่า 1,500 คน ซึ่งผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมการวิ่งทุกคนไม่ต้องเสียค่าสมัคร อีกทั้งยังได้รับเสื้อที่ระลึกที่จัดทำขึ้นในโอกาสการจัดกิจกรรมรวมพลคนรักกีฬา มินิมาราธอน 2562 "เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562" ด้วย 
 
โดย เหล่าพสกนิกรยังความปลาบปลื้มในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น และปวงพสกนิกรชาวเชียงรายล้วนต่างมีความสำนึกในความสามัคคีปรองดอง ที่จะร่วมกันพัฒนาสร้างสรรค์ให้ประเทศชาติเจริญรุ่งเรือง ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง มีจิตใจและความเสียสละ ที่จะมุ่งมั่นในการทำความดีแก่ประเทศชาติและบ้านเมืองสืบไป และยังก่อให้เกิดการมีสุขภาพที่แข็งแรง ผู้เข้าร่วมวิ่งยังได้มีโอกาสพบปะพัฒนาสัมพันธ์สร้างความสามัคคีกลมเกลียว อีกทั้ง ร่วมกันแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีของพสกนิกรชาวจังหวัดเชียงรายในทุกหมู่เหล่าอีกด้วย
 
เครดิตภาพ ประชาสัมพันธ์จังหวัด

แหล่งข่าว    นำเสนอโดย เชียงรายโฟกัสดอทคอม

http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=6481