http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=6397
15 พฤษภาคม 2562 เวลา 15:13 น. เปิดอ่าน 69 ครั้ง

วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 กฟอ.เทิงจะทำการดับไฟฟ้า ตั้งแต่ เวลา 9.30-16.00 น.

กฟอ.เทิง จะทำการดับไฟฟ้า  วันที่ 24 พฤษภาคม 2562  ตั้งแต่ เวลา 9.30-16.00 น.
พื้นที่ดับไฟ : ตั้งแต่บริเวณโรงเรียนบ้านจำไฮ (ฝั่งด้านโรงเรียน) หมู่ที่ 2 ต.ปล้อง  ถึง โรงเรียนบ้านเชียงเคี่ยน หมู่ที่ 1 ต.เชียงเคี่ยน อ.เทิง จ.เชียงราย

แหล่งข่าว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA อำเภอเทิง    นำเสนอโดย เชียงรายโฟกัสดอทคอม

http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=6397