http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=6392
13 พฤษภาคม 2562 เวลา 11:49 น. เปิดอ่าน 155 ครั้ง

สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนและหลักเกณฑ์การประเมินผลผู้ประกอบการ

สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม
หลักสูตร “หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนและหลักเกณฑ์การประเมินผลผู้ประกอบการ”
เพื่อให้ผู้ประกอบการ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างและวิธีการใช้งานในระบบการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง และการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

โดยกำหนดจัดฝึกอบรมโครงการดังกล่าว จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 25 คน ดังนี้

รุ่นที่ 1
กำหนดจัดฝึกอบรมในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

รุ่นที่ 2 กำหนดจัดฝึกอบรมในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 12.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

- สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณติรยา ทาแกง โทรศัพท์. 0-5315-0176-7 ต่อ 318

แหล่งข่าว    นำเสนอโดย เชียงรายโฟกัสดอทคอม

http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=6392