http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=6386
09 พฤษภาคม 2562 เวลา 22:27 น. เปิดอ่าน 115 ครั้ง

ชลประทานเชียงรายลงพื้นที่ พร้อมรับมือภัยแล้ง มั่นใจน้ำพอใช้ถึงหน้าฝน

ชลประทานเชียงราย ลงพื้นที่ตรวจดูสถานการณ์ภัยแล้งเพื่อเตรียมแผนรับมือในการจัดสรรน้ำ เผยฝนล่าช้า มั่นใจน้ำยังพอใช้ข้ามผ่านภัยแล้งได้

 
วันที่ 6 พ.ค. นายทวีชัย โค้วตระกูล ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงราย กล่าวถึงสถานการณ์ภัยแล้งที่จังหวัดเชียงรายว่า ขณะนี้เนื่องจากฝนในปีนี้จะมาล่าช้ากว่าในปีก่อนๆ อาจจะทำให้ในบางพื้นที่เกิดความแห้งแล้ง  แต่โดยภาพรวมในจังหวัดเชียงรายยังสามารถบริหารจัดการได้ แม้ว่าในปีนี้ฤดูแล้งยาวนานกว่าปกติเนื่องจากปริมาณน้ำต้นทุนที่มีอยู่ ได้ถูกจัดสรรอย่างเพียงพอรวมถึงการประชาสัมพันธ์กับพี่น้องเกษตรกรในการปลูกพืชให้สมดุลกับปริมาณน้ำที่มีอยู่  ในส่วนของพื้นที่นอกเขตชลประทาน ทางชลประทานเชียงรายได้ประสานงานร่วมบูรณาการแก้ปัญหากับเกษตรจังหวัด เกษตรอำเภอ ในการประชาสัมพันธ์พี่น้องเกษตรกรเรื่องการปลูกพืช ต้องเช็คกับปริมานน้ำที่มีอยู่ในเพื้นที่
 
แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือพื้นที่นอกเขตชลประทาน ที่เสียงต่อการขาดแคลนน้ำ ชลประทานเชียงรายยังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยได้เตรียมพร้อมเครื่องสูบน้ำ รถสูบน้ำ เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆ เพื่อสามารถเข้าไปช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที หากเกิดภาวะขาดแคลนน้ำสำหรับเกษตรกรที่เพาะปลูกไปแล้ว แต่ปัจจุบันจากการตรวจสอบกับทางเกษตรจังหวัดได้ทราบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่อยู่ในช่วงที่จะใกล้เก็บเกี่ยวแล้ว มีแค่บางพื้นที่ที่ยังไม่ได้เก็บเกี่ยว แต่ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าและให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมขอความร่วมมือจากเกษตรกรให้ทำการเกษตรให้สมดูลกับน้ำที่มีอยู่ในพื้นที่

แหล่งข่าว    นำเสนอโดย เชียงรายโฟกัสดอทคอม

http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=6386