http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=6341
13 เมษายน 2562 เวลา 00:43 น. เปิดอ่าน 230 ครั้ง

ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรมแห่ไม้ค้ำสรี ห่มผ้าพระธาตุ ประจำปี 2562

วันที่ 12 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. เทศบาลนครเชียงราย จัดกิจกรรมแห่ไม้ค้ำสรี ห่มผ้าพระธาตุ ประจำปี 2562 เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ โดยมี พระรัตนมุนี (ปุณณมี วิสารโท ,ผศ.ดร.) เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีแห่ไม้ค้ำสรีที่ชาวบ้านทั้ง 64 ชุมชนนำมาประดับตกแต่งทั้งหมดได้นำไปประกอบพิธีค้ำพยุงต้นโพธิ์ที่ได้นำมาจากประเทศศรีลังกาและเจริญเติบโตจนใหญ่ที่พระธาตุวังซาง ตามความเชื่อของชาวล้านนาที่ได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาอย่างช้านาน ณ วัดพระธาตุวังซาง ชุมชนน้ำลัด จังหวัดเชียงราย

แหล่งข่าว เทศบาลนครเชียงราย    นำเสนอโดย เชียงรายโฟกัสดอทคอม

http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=6341