http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=6256
01 มีนาคม 2562 เวลา 09:07 น. เปิดอ่าน 1151 ครั้ง

ขอเชิญร่วมตักบาตรเป็งปุ๊ด เวลา 23.39 ระหว่างวันที่ 19-20 มีนาคม 2562 นี้ เริ่มหน้าวัดมิ่งเมือง- สี่แยกสะพานดำ-วงเวียนหอนาฬิกาเชียงราย-แยกประตูสลี

 เชิญร่วมพิธีอัญเชิญพระอุปคุตอันศักดิ์สิทธิ์และชมขบวนแห่เครื่องกราบไหว้สักการบูชาอย่างยิ่งใหญ่
 ระหว่างวันที่  19-20 มีนาคม 2562 นี้ 
 
  วันอังคารที่ 19 มีนาคม เวลา 13.30 น. เชิญร่วมพิธีอาราธนาอัญเชิญพระอุปคุตขึ้นจากลำน้ำกก และชมขบวนอัญเชิญพระอุปคุต จากเชิงสะพานแม่ฟ้าหลวงไปยังวัดมิ่งเมือง
 
 เวลา 23.39 การแสดงปาฐกถาธรรมโดยพระเถระ และเวลาเที่ยงคืนก่อนเข้าสู่วันพุธ  ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์
 
 บนถนนบรรพปราการ เริ่มหน้าวัดมิ่งเมือง- สี่แยกสะพานดำ-วงเวียนหอนาฬิกาเชียงราย-แยกประตูสลี เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต 

กำหนดการ

วันที่ 19 มี.ค. 62

เวลา 13.30 น.
เทศบาลนครเชียงรายร่วมกับคณะศรัทธาวัดมิ่งเมือง ประกอบพิธีอัญเชิญ พระอุปคุตขึ้นจากลำน้ำกก (เชิงสะพานแม่ฟ้าหลวง) ประดิษฐานบนรถบุษบก โดยพระครูโสภณศิลปาคม เจ้าอาวาสวัดมิ่งเมือง เจ้าคณะตำบลเวียงเขต 1 ผู้ประกอบพิธี

เวลา 23.39 น. รัตนตรัย ณ วิหารพระประธาน วัดมิ่งเมือง นายกเทศมนตรีนครเชียงราย จุดเทียนธูปบูชาพระอุปคุต ณ หน้าวิหาร วัดมิ่งเมือง พิธีกรกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยและอาราธนาศีล ประธานสงฆ์ให้ศีล การแสดงปาฐกถาธรรมโดยพระเถระ ในจังหวัดเชียงราย พระเถระ พระภิกษุสามเณร เจริญพระพุทธมนต์ และอนุโมทนา ประกอบพิธีอัญเชิญพระอุปคุต ขี้นประดิษฐานบนรถบุษบกเพื่อออกบิณฑบาต ณ วิหาร วัดมิ่งเมือง

วันที่ 20 มี.ค. 62

เวลา 00.01 น. ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ ณ บริเวณสี่แยกสะพานดำ อัญเชิญพระอุปคุตและพระภิกษุสามเณรเคลื่อนขบวนออกรับบิณฑบาต ตามเส้นทางที่กำหนด จากสี่แยกสะพานดำ ฝั่งทิศเหนือผ่านหอนาฬิกาถึงสี่แยกประตูสลีเลี้ยวกลับจากสี่แยกประตูสลี ฝั่งทิศใต้ผ่าน หอนาฬิกาถึงวัดมิ่งเมือง

แหล่งข่าว เทศบาลนครเชียงราย    นำเสนอโดย เชียงรายโฟกัสดอทคอม

http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=6256