http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=6214
05 กุมพาพันธ์ 2562 เวลา 14:14 น. เปิดอ่าน 135 ครั้ง

เทศบาลนครเชียงรายจัดพิธี ไหว้เจ้าแม่กวนอิม เนื่องในวัน ช่วงเทศกาลตรุษจีนปี 2562 ณ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด จังหวัดเชียงราย

 นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย คณะครู นักเรียน โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ร่วมพิธีไหว้เจ้าแม่กวนอิม ที่อัญเชิญมาจากวัดห้วยปลากั้ง มาประดิษฐานไว้เพื่อให้ประชาชน กราบไหว้ ขอพร เสริมมงคลความสุข สุขภาพแข็งแรง รวย โชคดี ช่วงเทศกาลตรุษจีนปี 2562 ณ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด จังหวัดเชียงราย

และในวันที่ วัน พุธ ที่ 6 ก.พ.62 จะมีขบวนแห่พระโพธิสัตว์กวนอิม 

- เวลา 13.19 น. พิธี อัญเชิญและขบวนแห่พระโพธิสัตว์กวนอิม  เริ่มหน้า โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด –หอนาฬิกาเชียงราย –แยกประตูเชียงใหม่
- เวลา 15.19 น. เคลื่อนขบวนอัญเชิญถึงวัดห้วยปลากั้ง พร้อมรับฟังการกล่าวสัมโมนียกถาและอำนวยพรเนื่องในเทศกาลตรุษจีน โดยพระอาจารย์พบโชค ติสสฺวํโส

แหล่งข่าว เทศบาลนครเชียงราย    นำเสนอโดย เชียงรายโฟกัสดอทคอม

http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=6214