http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=6187
22 มกราคม 2562 เวลา 13:29 น. เปิดอ่าน 333 ครั้ง

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ขอเชิญชวนชาวเชียงรายพบกับ GHB Home Loan Fair @เชียงราย เวลา 10.00 - 20.00 น. วันที่ 25 - 27 ม.ค. 2562 นี้ ณ ห้างสรรพสินค้า บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เชียงราย

 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ขอเชิญชวนชาวเชียงรายพบกับ GHB Home Loan Fair @เชียงราย
เวลา 10.00 - 20.00 น.  วันที่ 25 - 27 ม.ค. 2562 นี้ 
ณ ห้างสรรพสินค้า บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เชียงราย

 

สินเชื่อ ดอกเบี้ยต่ำปีแรก
*MRR-4.25% หรือเท่ากับ 2.50% ต่อปี
ปีที่ 2 = *MRR-3.25% (3.50%) ต่อปี
ปีที่ 3 = *MRR-2.25 (4.50%) ต่อปี
ยกเว้น
- ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ ร้อยละ 0.1 ของวงเงินนิติกรรม
- ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 1,000 บาท
- ค่าประเมินราคาหลักประกันอัตราพิเศษ*
วงเงินขอกู้ไม่เกิน 500,000 บาท คิดค่าประเมินราคาหลักประกัน 1,900 บาท
วงเงินขอกู้เกิน 500,000 บาท คิดค่าประเมินราคาหลักประกัน 2,300 บาท

จองสิทธิ ระหว่างวันที่ 25 -27 ม.ค. 62
ยื่นคำขอกู้เงิน ระหว่างวันที่ 25 ม.ค. - 15 ก.พ. 62
ทำนิติกรรมภายในวันที่ 15 มี.ค. 62

พิเศษ!!! สำหรับลูกค้าสินเชื่อที่มีวงเงินทำนิติกรรมสูงสุด 2 อันดับแรก รับ Smart TV 40 นิ้ว
และสำหรับลูกค้าสินเชื่อที่มีวงเงินทำนิติกรรมสูงสุด ลำดับ 3-5 รับเครื่องหอมตกแต่งบ้าน Crytal Lotus Aroma Diffuser

*หมายเหตุ: ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา สวัสดิการ = MRR-1.00% / รายย่อย MRR-0.50% / อุปกรณ์ = MRR : *MRR = 6.75% ต่อปี ประกาศฯ วันที่ 22 พ.ค. 60
: ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนด หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้ว
: เงื่อนไขเป็นไปตามระเบียบธนาคาร และธนาคารสามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
: หลักประกันในการยื่นกู้ต้องอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย
----------------------------------------------------
เงินฝากประจำเจ้าสัวแสนล้าน 18 เดือน
ดอกเบี้ย 1.90% ต่อปี*
-ระยะเวลาฝาก 18 เดือน 
- เปิดบัญชีเงินฝากขั้นต่ำรายการละ 10,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 100 ล้านบาท
- ลูกค้าที่จองสิทธิสามารถเปิดบัญชีเงินฝากได้ ณ สายงานสาขาภูมิภาค 1 เท่านั้น

จองสิทธิ ระหว่างวันที่ 25 - 27 ม.ค. 62
รับเปิดบัญชีวันที่ 25 ม.ค. - 3 ก.พ. 62

หมายเหตุ: ธนาคารสงวนสิทธิที่จะเปิดรับเงินฝากตามโครงการนี้ก่อนกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ เมื่อได้รับเปิดบัญชีเงินฝากไว้เกินกว่าเป้าหมายของโครงการแล้ว
: ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคาร
: ธนาคารขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ โดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
: เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
__________________________________________________
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
- ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ทุกสาขาทั่วประเทศ
- ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) โทร 0-2645-9000
Inbox : m.me/GHBank

แหล่งข่าว ธนาคารอาคารสงเคราะห์    นำเสนอโดย เชียงรายโฟกัสดอทคอม

http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=6187