http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=6129
22 ธันวาคม 2561 เวลา 10:43 น. เปิดอ่าน 547 ครั้ง

โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ ๑ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ตั้งแต่วันที่ ๓–๓๑ มกราคม ๒๕๖๒เวลา ๐๙.๐๐–๑๖.๐๐น.

(เว้นวันหยุดราชการ) ณ ห้องธุรการ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว

แหล่งข่าว โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว    นำเสนอโดย เชียงรายโฟกัสดอทคอม

http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=6129