http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=6123
18 ธันวาคม 2561 เวลา 08:45 น. เปิดอ่าน 1216 ครั้ง

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย รับสมัครฝึกอาชีพ หลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 2/2562 จำนวน 3 สาขา ฟรี


รายละเอียดดังนี้
       1.สาขาช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม  จำนวน 280 ชั่วโมง
       2.สาขาผู้ประกอบอาหารไทย      จำนวน 280 ชั่วโมง
       3.สาขาช่างเสริมสวย                จำนวน 280 ชั่วโมง
 
รับสมัครฝึกตั้งแต่วันนี้ถึง 27 ธันวาคม 2561
เปิดฝึกอบรมระว่างวันที่  7 มกราคม - 4 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น.
 
หลักฐานการสมัคร
      1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน  1  แผ่น
      2.สำเนาวุฒิการศึกษา              จำนวน  1  แผ่น
      3.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว                จำนวน  2  ใบ
(รับสาขาละ 20 คนเท่านั้น)
 
สถานที่รับสมัคร 
       กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย ถนนศูนย์ราชการ ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 โทรศัพท์ 0 5315 2041-3 ต่อ 106 ในวันและเวลาราชการ 
 

แหล่งข่าว สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย    นำเสนอโดย เชียงรายโฟกัสดอทคอม

http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=6123