http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=6105
11 ธันวาคม 2561 เวลา 09:06 น. เปิดอ่าน 752 ครั้ง

ขอเชิญชวนเที่ยวงาน มหัศจรรย์ 10 ชาติพันธุ์แม่สาย ครั้งที่ 6 วันที่ 10-15 ธ.ค. 2561 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน อำเภอแม่สาย

 จังหวัดเชียงราย โดยอำเภอแม่สาย ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคเอกชน และกลุ่มชาติพันธุ์ในอำเภอแม่สาย ขอเชิญชวนเที่ยวงาน "มหัศจรรย์ 10 ชาติพันธุ์แม่สาย ครั้งที่ 6" ขึ้นในระหว่างวันที่ 10-15 ธ.ค. 2561 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ภายในงานพบกับ หมู่บ้านชาติพันธุ์ (พิเศษ บ้านวัฒนธรรมเมียนมา และวัฒนธรรมลาว สานสัมพันธ์สู่อาเซียน) กาดหมั้วคัวชาติพันธุ์ การออกร้านอาหารสี่ภาค สินค้าชุมชนสี่ภาค ลานกิจกรรมกลางแจ้ง สัมผัสอาการหนาวเคล้าคลอกับเสียงดนตรีพื้นเมืองในบรรกาศแบบขันโตก และกรีนมาร์เก็ต

แหล่งข่าว เพจ งานมหัศจรรย์ 10 ชาติพันธุ์แม่สาย    นำเสนอโดย เชียงรายโฟกัสดอทคอม

http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=6105