http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=6102
07 ธันวาคม 2561 เวลา 14:25 น. เปิดอ่าน 289 ครั้ง

ศูนย์บริการสุขภาพมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอเชิญผู้ปกครองนำบุตรหลานของท่านเข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ รับจำนวนจำกัดเพียง 200 ท่าน จนถึงวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562

 ขยายระยะเวลารับสมัครเข้าร่วมโครงการประเมินและตรวจสุขภาพเพื่อป้องกันโรค
กิจกรรม “การดูแลสุขภาพและป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่” (สำหรับเด็ก)


 
สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ตามลิงค์https://goo.gl/RgAV7j

ด้วย ศูนย์บริการสุขภาพมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ประชาสัมพันธ์โครงการประเมินและตรวจสุขภาพเพื่อป้องกันโรค กิจกรรม“การดูแลสุขภาพและป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่” ระหว่างวันที่ 2 - 30 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันต่อโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธ์ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เด็กที่มีอายุตั้งแต่ 6 เดือน – น้อยกว่า 3 ปี นั้น
ทั้งนี้ ศูนย์บริการสุขภาพมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงได้ขยายระยะเวลาเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการฯ ถึงวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562
โดยจะจัดดำเนินการจำนวน 6 ครั้ง ในช่วงเวลา 13.30 – 15.00 น. ดังนี้
-----------------------------------------------------------------
1. วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561
2. วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561
3. วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562
4. วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562
5. วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562
6. วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562
-----------------------------------------------------------------
ในการนี้ ศูนย์บริการสุขภาพมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงขอประชาสัมพันธ์ไปยังท่านที่มีความประสงค์ให้บุตรหลานที่มีอายุดังกล่าว เข้ารับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ โดยมีอัตราค่าลงทะเบียน 150 บาทต่อท่าน (รับจำนวนจำกัด จำนวน 200 ท่าน และขอสงวนสิทธิ์ให้กับ ผู้ที่ส่งแบบตอบรับและหลักฐานการชำระเงินก่อน)

หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5391-7568 , 0-5391-7578

แหล่งข่าว ศูนย์บริการสุขภาพมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง    นำเสนอโดย เชียงรายโฟกัสดอทคอม

http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=6102