http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=6094
05 ธันวาคม 2561 เวลา 13:18 น. เปิดอ่าน 214 ครั้ง

งานสัปดาห์ส่งเสริมการป้องกันและต่อต้านคอร์รัปชันสากล ประจำปี 2561

 ในระหว่างวันที่ 3-9 ธันวาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ร่วมกับภาคส่วนต่างๆในพื้นที่ ได้ร่วมกันจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการป้องกันและต่อต้านคอร์รัปชันสากล ประจำปี 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก โดยได้รับเกียรติจากนายกิตติ ชัยดรุณ นายอำเภอแม่สรวยเป็นประธานเปิด นอกจากนี้ ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ การมอบรางวัล การเดินรณรงค์ การจัดนิทรรศการให้ความรู้ และอ่ื่นๆอีกมากมาย

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงราย ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ไม่ยอม ไม่ทน และไม่นิ่งเฉยต่อปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน และพร้อมร่วมเคียงบ่าเคียงไหล่ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต "อย่าไหว้คนโกง อย่าให้คนโกงมีที่ยืนในสังคม"

แหล่งข่าว สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงราย    นำเสนอโดย เชียงรายโฟกัสดอทคอม

http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=6094