http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=6085
30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09:10 น. เปิดอ่าน 164 ครั้ง

กรมการค้าภายในส่งมอบโล่รางวัลตลาดสดที่มีมาตรฐานในเชียงราย ตลาดสดเทศบาล1 และตลาดสดเทศบาล 2 ศิริกรณ์

 วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561  เวลา 09.30 น. นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย  และนางนงคราญ กันกา ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นตัวแทนรับมอบโล่รางวัลตลาดสดติดดาวตามโครงการส่งเสริมตลาดสดติดดาว ที่กรมการค้าภายในได้จัดส่งโล่รางวัลให้กับจังหวัดเชียงราย โดยนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลผลจากการที่เทศบาลนครเชียงรายได้พัฒนาตลาดสดเทศบาล1 และตลาดสดเทศบาล 2 ศิริกรณ์  เป็นตลาดสดที่มีมาตรฐานเช่น การปิดป้ายแสดงราคา การใช้เครื่องตวงวัดที่ได้มีมาตรฐาน มีสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและมีความพร้อมในการรองรับการเป็นตลาดยุคใหม่  ณ ห้องประชุมจอมกิตติ  ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

แหล่งข่าว เทศบาลนครเชียงราย    นำเสนอโดย เชียงรายโฟกัสดอทคอม

http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=6085