http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=6069
23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16:45 น. เปิดอ่าน 249 ครั้ง

ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 คึกคัก !! ท่ามกลางบรรยากาศแบบล้านนา ณ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมชนนี ศูนย์การเรียนรู้ของเทศบาลนครเชียงราย (เชิงสะพานขัวพญามังราย) จังหวัดเชียงราย

ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 คึกคัก !! มีกำหนดจัดงานขึ้นระหว่างวันที่ 22 23 พฤศจิกายน 2561 โดยมีแนวคิดในการร่วมกันฟื้นฟูและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมล้านนาที่ทรงคุณค่า ภายใต้บรรยากาศ  “สืบสานป๋าเวณี ยี่เป็งเจียงฮาย” ท่ามกลางบรรยากาศแบบล้านนา ด้วยโคมไฟล้านนาที่สวยงาม   และในค่ำคืนแรกนี้ยังมีกิจกรรมการประกวดหนูน้อยนพมาศ การแสดงศิลปวัฒนธรรม    และการจัดแสดงราชรถบุษบก ที่มีความสวยงามด้วยรูปแบบศิลปะล้านนา นอกจากนี้ นายณรงค์ศักดิ์  เตือนสกุล ได้เป็นผู้มอบรางวัลการประกวดหนูน้อยนพมาศ  ซึ่งประกอบด้วยรางวัลหนูน้อยนพมาศ    หมายเลข 12 ด.ญ.สืบสิริขวัญ  พรมวงค์.  รองอันดับ 1  หมายเลข 8 ด.ญ.จิฎ์ณภัฐร์  อัครวนสกุล.   และรองอันดับ 2 หมายเลข 18 ด.ญ.รัชชวรินทร์   วินิจกิจเจริญ   ณ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมชนนี ศูนย์การเรียนรู้ของเทศบาลนครเชียงราย (เชิงสะพานขัวพญามังราย) จังหวัดเชียงราย

แหล่งข่าว เทศบาลนครเชียงราย    นำเสนอโดย เชียงรายโฟกัสดอทคอม

http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=6069