http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=6058
20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14:04 น. เปิดอ่าน 2248 ครั้ง

เทศบาลนครเชียงรายขอเชิญชวน เที่ยวงานลอยกระทง ประจำปี 2561 ระหว่ํางวันที่ 22 - 23 พฤศจิกํายน 2561 ณ บริเวณอาคารเทิดพระเกียรติ 90 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

 กำหนดการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561
ระหว่ํางวันที่ 22 - 23 พฤศจิกํายน 2561
ณ บริเวณอาคารเทิดพระเกียรติ 90 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
 
**********************

วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกํายน 2561
เวลา 16.00 น. - พนักงานเจ้าหน้าที่พร้อมกัน ณ บริเวณอาคารเทิดพระเกียรติฯ
เวลา 17.00 น. - พิธีเปิดงานลอยกระทง ประจำปี 2561
 
- ชมการแสดงศิลปะ วัฒนธรรม จากโรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด
- การประกวดหนูน้อยนพมาศ รอบที่ 1 ขึ้นประกวดพร้อมกันทุกคน
- ชมการแสดงศิลปะ วัฒนธรรม จากโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว
- การประกวดหนูน้อยนพมาศ รอบที่ 2 คัดเหลือ 12 คน
- ชมการแสดงศิลปะ วัฒนธรรม จากโรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล
- การประกวดหนูน้อยนพมาศ รอบที่ 3 คัดเหลือ 8 คน
- ชมการแสดงศิลปะ วัฒนธรรม จากโรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ
- ประกาศผลการประกวด/มอบรางวัล
 
 

วันศุกร์ ที่ 23 พฤศจิกํายน 2561 ณ บริเวณสี่แยกประตูเชียงใหม่
เวลา 16.30 น. - ขบวนแห่กระทงเล็ก กระทงใหญ่ (พร้อมกัน) ณ บริเวณสี่แยกประตูเชียงใหม่
เวลา 19.00 น. - นายวันชัย จงสุทธานามณีนายกเทศมนตรีนครเชียงราย (ประธานในพิธีกล่าว
ปล่อยขบวนกระทงเล็ก – กระทงใหญ่)
 
- ขบวนแห่กระทงเล็ก กระทงใหญ่ออกเดินทางจากสี่แยกประตูเชียงใหม่ ผ่านสี่แยกขัวด า
ตรงไปทางหอนาฬิกาและเลี้ยวซ้ายตรงสี่แยกประตูสลีตรงไปผ่านสี่แยกศาล ตรงไปผ่าน
สี่แยกกลางเวียง ผ่านสี่แยกสะพานใหม่ เลี้ยวขบวนเข้าอาคารเทิดพระเกียรติ 90 ปีฯ
เวลา 20.09 น. - นายวันชัย จงสุทธานามณีนายกเทศมนตรีนครเชียงราย (กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติผู้มาร่วมงาน)
- ชมการแสดงศิลปะ วัฒนธรรม จากโรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า
- การประกวดเทพีนพมาศ รอบที่ 1 ขึ้นประกวดพร้อมกันทุกคน
- ชมการแสดงศิลปะ วัฒนธรรม จากโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
- การประกวดเทพีนพมาศ รอบที่ 2 คัดเหลือ 12 คน
- ชมการแสดงศิลปะ วัฒนธรรม จากโรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น
- การประกวดเทพีนพมาศ รอบที่ 3 คัดเหลือ 8 คน
- ชมการแสดงศิลปะ วัฒนธรรม จากโรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่
- ประกาศผลการประกวด/มอบรางวัล

แหล่งข่าว เทศบาลนครเชียงราย    นำเสนอโดย เชียงรายโฟกัสดอทคอม

http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=6058