http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=6036
07 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16:05 น. เปิดอ่าน 2127 ครั้ง

ศูนย์ กศน.อำเภอเมืองเชียงราย เปิดรับสมัครเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น และกลุ่มสนใจ

ศูนย์ กศน.อำเภอเมืองเชียงราย เปิดรับสมัครเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น และกลุ่มสนใจ

 
มี 2 วิชาชีพ
1. วิชาช่างตัดผมชาย             จำนวน 50  ชั่วโมง  โดย   อาจารย์อำนวน  คำแก้ว
2. วิชาช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี   จำนวน  50  ชั่วโมง  โดย  อาจารย์เตือนใจ  ธรรมราช
        
 
 หลักฐานการสมัคร
-สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
 
****ทุกหลักสูตร มีค่าสมัครเรียน  510 บาท ตลอดหลักสูตร 50 ชั่วโมง*****

แหล่งข่าว Eakkachai    นำเสนอโดย เชียงรายโฟกัสดอทคอม

http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=6036