http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=6025
05 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10:28 น. เปิดอ่าน 335 ครั้ง

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย แจ้งขอให้ประชาชนในพื้นที่ ตำบลสันทราย สำรองน้ำ ในวันที่ 5 พ.ย.61

 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย แจ้งขอให้ประชาชนในพื้นที่ ตำบลสันทราย
สำรองน้ำไว้ใช้ด้วยเนื่องจาก กปภ.สาขาเชียงรายจะทำการซ่อมอุปกรณ์  เวลา 12.00 -15.00 น.
ณ สถานีจ่ายน้ำการเคหะสันทราย ในวันที่ 5 พ.ย.61

หมุ่บ้านที่ได้รับผลกระทบ
-หมู่บ้านฐิติพร
-หมู่บ้านการเคหะ สันทราย
-หมุ่บ้านสันทรายน้อยและพื้นที่ใกล้เคียง

แหล่งข่าว การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย    นำเสนอโดย เชียงรายโฟกัสดอทคอม

http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=6025