http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=6016
29 ตุลาคม 2561 เวลา 09:47 น. เปิดอ่าน 362 ครั้ง

คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุ โซนที่ 2 และร่วมเปิดงานประกวดริ้วขบวนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย มหัศจรรย์แห่งศิลปะ อารยะนครเชียงราย Wonderful Arts, Wonderful Chiang Rai

 วันที่ ๒๘ ตุลาคม  ๒๕๖๑  ที่ผ่านมา นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุ โซนที่ 2 ตามโครงการการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุสู่นครแห่งความสุข น้อมนำศาสตร์ของพระราชา สู่การเรียนรู้ในผู้สูงอายุมาเป็นแนวทางและปรับใช้ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” สู่การปฏิบัติจริงในชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุ โดยมีนายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิด และเทศบาลนครเชียงรายได้ร่วมทำข้อบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ ศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุโซนที่ ๒ วัดศรีบุญเรือง โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ณ ศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุ โซนที่ ๒ วัดศรีบุญเรือง จังหวัดเชียงราย

 

แหล่งข่าว เทศบาลนครเชียงราย    นำเสนอโดย เชียงรายโฟกัสดอทคอม

http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=6016