http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=6010
25 ตุลาคม 2561 เวลา 10:13 น. เปิดอ่าน 290 ครั้ง

เมืองเชียงราย - คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย พร้อมด้วยประชาชนในเขตเทศบาล ร่วมกันทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในวันมหาปวารณาออกพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑

วันที่ ๒๕  ตุลาคม ๒๕๖๑ คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการ บริษัท ห้างร้าน เอกชน และประชาชนในเขตเทศบาล ร่วมกันทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในวันมหาปวารณาออกพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑ ตามประเพณีที่ถือปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน โดยมีท่านเจ้าคุณ พระรัตนมุณี รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย นำคณะภิกษุสงฆ์ สามเณร จำนวน ๒๒๗รูป ออกเดินรับบิณฑบาตจากเชิงบันไดวัดดอยงำเมืองไปตามเส้นทางในเขตเทศบาลฯ จนถึงสี่แยกศาลจังหวัดเชียงราย

 


แหล่งข่าว เทศบาลนครเชียงราย    นำเสนอโดย เชียงรายโฟกัสดอทคอม

http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=6010