http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=6006
24 ตุลาคม 2561 เวลา 10:58 น. เปิดอ่าน 460 ครั้ง

วันออกพรรษา หรือวัน พระพุทธเจ้าเปิดโลก สำคัญอย่างไร ไปดูกัน !!!

วันออกพรรษา  ใครๆก็รู้ดีว่า เป็นสำคัญวันหนึ่งของพระภิกษุสงฆ์ คือ เป็นวันสิ้นสุดการจำพรรษา ตลอดระยะเวลา 3 เดือนหลังวันออกพรรษาพระสงฆ์จะประกอบพิธีทำสังฆกรรมใหญ่ได้ เรียกว่า มหาปวารณา เป็นการเปิดโอกาสให้ภิกษุว่ากล่าวตักเตือนกันได้

กิจกรรมในวันออกพรรษานั้น พุทธศาสนิกชนจะไปทำบุญตักบาตรครั้งใหญ่ เรียกว่า ตักบาตรเทโว หรือ ตักบาตรเทโวโรหนะ เพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในพุทธประวัติ วันพระพุทธเจ้าเปิดโลก

วันออกพรรษาหรือวันที่พระพุทธเจ้าเปิดโลก ตามพุทธประวัติได้กล่าวไว้ว่า ในพรรษาที่ 7 นับแต่ปีที่ตรัสรู้ พระพุทธองค์จึงได้เสด็จขึ้นไปจำพรรษาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เทศนาพระอภิธรรมปิฎกโปรดพระพุทธมารดาอยู่หนึ่งพรรษา (3เดือน) ครั้นถึงวันปวารณาออกพรรษา วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 พระพุทธองค์จึงเสด็จลงสู่โลกมนุษย์ทางบันไดทิพย์ ทั้ง 3 ได้แก่ บันไดเงิน และ บันไดทอง และ บันไดแก้ว ซึ่งสักกเทวราช (พระอินทร์) ให้พระวิษณุกรรมเนรมิตทอดจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์สู่โลกมนุษย์ ที่ ประตูเมืองสังกัสนคร ที่นั้น

บรรดาพุทธศาสนิกชนต่างมารอรับตักบาตรภัตตาหารกันอย่างเนืองแน่นชาวพุทธจึงยึดถือปรากฎการณ์ในวัน แรม1 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงสู่โลกมนุษย์ เรียก “วันเทโวโรหณะ” ในวันนี้ พระพุทธองค์ทรงเนรมิตให้เทวดา มนุษย์ และสัตว์นรกมองเห็นกันและกันตลอดทั้ง 3 โลก คือ สวรรค์ มนุษย์ และนรก การลงโทษในเมืองนรกยุติลงชั่วคราวในวันนี้ด้วยเหตุนั้น วันนี้จึงเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า วันพระเจ้าเปิดโลก

ขอบคุณข้อมูล : วันออกพรรษา (http://th.wikipedia.org/wiki/วันออกพรรษา)

แต่ถึงอย่างไรแล้วนั้น เราชาวพุทธ  สามารถทำบุญได้ทุกวัน ทำได้ทุกที่ทุกเวลา ไม่ต้องไปวัดก็ทำบุญได้  เพราะการทำบุญ คือ การเป็นผู้ให้ ให้อะไรก็ได้ ให้ความรัก ให้ความรู้ ให้ความสนใจ ให้ความสำคัญ ให้โอกาส ให้อภัยทาน ให้ธรรมะเป็นวิทยทาน ให้การสังคมสงเคราะห์ ให้น้ำจิตน้ำใจแก่ผู้อื่น แม้กระทั่ง ให้เวลาแก่ตนเอง และครอบครัว

#วันออกพรรษา #มหาปวารณา #ตักบาตรเทโว #วันเทโวโรหณะ#ตักบาตรเทโวโรหนะ #เชียงราย #เชียงรายโฟกัส 

แหล่งข่าว    นำเสนอโดย เชียงรายโฟกัสดอทคอม

http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=6006