http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=6001
22 ตุลาคม 2561 เวลา 12:15 น. เปิดอ่าน 601 ครั้ง

23 ตุลาคม ร่วมรำลึก วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน

23 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

           พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จสวรรคตในวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2453 พระชนมายุได้ 58 พรรษา ครองราชสมบัติมานานถึง 42 ปี นับเป็นรัชสมัยที่ยืนนานที่สุดในประเทศไทย  และในปีนี้ พ.ศ.2561 ครบรอบ 108 ปี  วันแห่งความอาลัย ที่พระองค์เสด็จสวรรคต  
          23 ตุลาคมของทุกปี  จึงเป็นวันวันปิยมหาราช ที่ประชาชนชาวไทยทุกคนล้วนรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ท่านที่มีต่อประเทศไทย 


พระองค์ทรงเป็นที่รักใคร่อย่างล้นเหลือของพสกนิกรทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เนื่องจากพระองค์ ทรงเป็นผู้ริเริ่ม วางรากฐานต่างๆ ให้กับประเทศไทยในหลายๆ ด้านด้วยกัน  ด้วยสายพระเนตรที่ยาวไกล พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงยกเลิกขนบธรรมเนียมและข้อปฏิบัติต่างๆ  ที่ทำให้ประเทศเจริญรุ่งเรืองมาจนถึงทุกวันนี้  อาทิ  1.การเลิกทาส   2. เลิกไพร่  3.เลิกประเพณีหมอบคลานเข้าเฝ้า 4.เลิกการโกนผมไว้ทุกข์  5.เลิกการปกครองแบบจตุสดมภ์ 

และนอกจากนี้พระราชกรณียกิจที่ทำให้ประเทศไทย มีความเจริญและทันโลกมาขึ้น  ก็คือ การคมนาคม พระองค์ทรง ได้โปรดให้สร้างถนนและสะพานขึ้นหลายแห่ง  รวมทั้งสร้างโปรดให้สร้างทางรถไฟให้ไปถึงหลายจังหวัดในประเทศไทย และเพิ่มความสะดวกทางการไปรษณีย์โดยสมัยนั้น คือการโทรเลข 

ทางด้านการศึกษาพระองค์ได้โปรดให้ขยายการศึกษา ใน พ.ศ.2414 ได้โปรดให้จัดตั้งโรงเรียนหลวงขึ้นในพระบรมมหาราชวัง แล้วมีหมายประกาศชักชวนพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการให้ส่งบุตรหลานเข้าเรียน โรงเรียนภาษาไทยนี้ ต่อมาโปรดให้ตั้งโรงเรียนหลวงสำหรับราษฎรขึ้นและจัดตั้งขึ้นตามวัดต่างๆ ตามประเพณีนิยมของราษฎร

ด้วยพระปรีชาสามารถและสายพระเนตรที่ยาวไกล พระองค์จึงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า “สมเด็จพระปิยมหาราช” หรือพระพุทธเจ้าหลวง ซึ่งมีความหมายว่า  “พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน” ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัฐบาลจึงได้ประกาศให้วันที่ 23 ตุลาคม เป็น “วันปิยมหาราช” 

ขอบคุณข้อมูลจาก https:// th.wikipedia.org/wiki/พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

แหล่งข่าว    นำเสนอโดย เชียงรายโฟกัสดอทคอม

http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=6001