http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=5965
09 ตุลาคม 2561 เวลา 10:00 น. เปิดอ่าน 390 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์การแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส.จังหวัดเชียงราย ประชาชนทั่วไปและพรรคการเมืองสามารถส่งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะได้ ตั้งแต่ 4 ต.ค. ถึง 13 ต.ค.2561


ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย
เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเชียงราย
เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ของพรรคการเมืองและประชาชนในจังหวัด

หากพรรคการเมืองหรือประชาชนจะเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอนแนะเกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้ง ขอให้ระบุชื่อ ที่อยู่ติดต่อ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ของผู้เสนอความเห็น ไปยังสำนักงาน กกต.ประจำจังหวัดเชียงรายภายในสิบวัน นับแต่วันประกาศ (ตั้งแต่ 4 ต.ค. ถึง 13 ต.ค.2561) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 5317 7362 - 4 ต่อ 18-20 หรือทางอีเมลสำนักงานฯ chiangrai@ect.go.thแหล่งข่าว เขมมิกา    นำเสนอโดย เชียงรายโฟกัสดอทคอม

http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=5965