http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=5958
03 ตุลาคม 2561 เวลา 16:44 น. เปิดอ่าน 570 ครั้ง

เมืองเชียงราย - จัดประกวดริ้วขบวนศิลปวัฒนธรรมชิงเงินรางวัล 1ล้านบาท จากอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ และขอเชิญร่วมชมความสวยงามของริ้วขบวนในวันที่ 28 ตุลาคมนี้

จังหวัดเชียงรายจัดประกวดริ้วขบวนจาก 18 อำเภอในวันที่ 28 ตุลาคม 2561 เพื่อประชาสัมพันธ์สนับสนุนกีฬาแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเชียงราย นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดประกวดริ้วขบวนศิลปวัฒนธรรม เพื่อประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 “เจียงฮายเกมส์” และได้ชี้แจงเกณฑ์การประกวดริ้วขบวน ของทั้ง 18 อำเภอ ในเรื่องรูปแบบการตั้งขบวน เส้นทางการเดินริ้วขบวน ซึ่งรถขบวนแต่ละขบวนมีความประณีตสวยงาม พร้อมให้สื่อถึงอัตลักษณ์ของแต่ละอำเภอ และสื่อถึงงานกีฬาแห่งชาติ จากขบวนทั้ง 18 อำเภอรวมกันจะมีความยาว 1.8 กิโลเมตร ซึ่ง

ขบวนของอำเภอที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้เข้าร่วมขบวนในพิธีเปิดงานกีฬาแห่งชาติ พร้อมเงินรางวัล 1 ล้านบาทจากศาสตร์เมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ

กำหนดจัดประกวดริ้วขบวนศิลปวัฒนธรรมในวันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
หลังจากตัดสิ้นการจัดริ้วขบวนแล้วนำไปแสดงโชว์ให้ประชาชนได้ชมความสวยงานทั้งหมดที่บริเวณศาลากลางจังหวัดเชียงราย ก่อนจะนำกลับไปจัดตั้งแสดงโชว์ที่ว่าการอำเภอของแต่ละอำเภอ

ส่วนการจัดริ้วขบวนในการประกวดในครั้งนี้ เริ่มต้นด้วย
- ขบวนของอำเภอเมือง
- อำเภอพญาเม็งราย
- อำเภอแม่ฟ้าหลวง
- อำเภอเวียงป่าเป้า
- อำเภอแม่สาย
- อำเภอดอยหลวง
- อำเภอแม่สรวย
- อำเภอเชียงของ
- อำเภอเวียงชัย
- อำเภอแม่ลาว
- อำเภอเชียงแสน
- อำเภอเวียงแก่น
- อำเภอพาน
- อำเภอป่าแดด
- อำเภอแม่จัน
- อำเภอขุนตาล
- อำเภอเทิง
- อำเภอเวียงเชียงรุ้ง

ดังนั้น ขอเชิญประชาชน ไปร่วมชมความสวยงาม ความโดดเด่นการประกวดริ้วขบวนของจังหวัดเชียงราย ทั้ง 18 อำเภอในวันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561ตั้งแต่เวลา 14.00น.เป็นต้นไป เริ่มต้นจากบริเวณห้าแยกพ่อขุนเม็งรายมหาราชแล้วสิ้นสุดที่โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อำเภอเมืองเชียงราย 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
http://www.chiangraifocus.com/ข่าว/5831/ขอเชิญชวนร่วมงานจุลกฐินไทลื้อ 10-11 พ.ย. 2561 ณ วัดท่าข้ามศรีดอนชัย ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ จ.เชียงราย

http://www.chiangraifocus.com/ข่าว/5959/อำเภอเชียงของ-จ.เชียงราย-เชิญร่วมงานมหาจุลกฐินถิ่นไทยลื้อศรีดอนชัย-ส่งเสริมฤดูการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์-การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ-เจียงฮายเกมส์

แหล่งข่าว สมชาย เกิงฝาก / กนกพร เพียรช่างคิด (สวท.เชียงราย)    นำเสนอโดย เชียงรายโฟกัสดอทคอม

http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=5958