http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=5919
15 กันยายน 2561 เวลา 15:13 น. เปิดอ่าน 541 ครั้ง

เมืองเชียงราย - ขอเชิญร่วมนิทรรศการ สานศิลป์ # 1 แสงและเงา วิถีแห่งความสุข ตั้งวันที่ 22 กันยายน 2561 ถึง วันที่ 21 ตุลาคม 2561

 นสภาวการณ์ปัจจุบัน ประเทศไทยถูกเร่งเร้าให้เข้าสู่สังคมยุค 4.0 เพื่อการแข่งขัน และให้ทัดเทียมกับสังคมโลก เทคโนโลยีที่ทันสมัยถูกนำมาใช้ในทุกๆด้าน เพื่อการผลักดันให้ถึงจุดหมาย ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม ตลอดจนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งในด้านดีและร้าย ซึ่งเราคงมิอาจต้านทานหรือยับยั้งได้

การรวมกลุ่มกันของคนทำงานศิลปะ โดย กลุ่มสานศิลป์ มีเจตนารมณ์ของกลุ่ม เพื่อที่จะถ่ายทอดผลงานจิตรกรรมตามแนวทาง แนวความคิด ความรู้สึกของแต่ละคนให้กับสังคม ผู้ชื่นชมนิยมในศิลปะได้รับรู้ถึงวิถีชีวิตแห่งความสุข ที่ปราศจากเทคโนโลยีที่ทันสมัย ความสุขในวิถีชีวิตที่เรียบง่าย

นิทรรศการ  สานศิลป์ # 1 แสงและเงา วิถีแห่งความสุข คงจะเป็นคำตอบให้ได้รับรู้ถึงความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ผลงาน ความงดงามแห่งสุนทรียภาพที่นำมาซึ่งความรู้สึกปิติ และเห็นคุณค่าอันลึกซึ้งในความสุข สงบ แห่งวิถีชีวิต ท่ามกลางสภาวะแห่งสังคมเทคโนโลยี 4.0

จัดแสดงตั้งวันที่ 22 กันยายน 2561 ถึง วันที่ 21 ตุลาคม 2561

ห้องจัดแสดงนิทรรศการ ชั้น 1 ณ ขัวศิลปะ จังหวัดเชียงราย

เปิดให้เยี่ยมชม ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 19.00 น.

ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชม

แหล่งข่าว ขัวศิลปะ    นำเสนอโดย เชียงรายโฟกัสดอทคอม

http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=5919