http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=5894
04 กันยายน 2561 เวลา 14:28 น. เปิดอ่าน 295 ครั้ง

เทศบาลนครเชียงราย เปิดศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุ โซนที่ ๔ ตามโครงการการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุสู่นครแห่งความสุข

วันที่ ๔ กันยาน ๒๕๖๑ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมเปิดศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุ โซนที่ ๔ ตามโครงการการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุสู่นครแห่งความสุข น้อมนำศาสตร์ของพระราชา สู่การเรียนรู้ในผู้สูงอายุมาเป็นแนวทางและปรับใช้ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” สู่การปฏิบัติจริงในชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุ และร่วมทำข้อบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างเทศบาลนครเชียงราย กับ วัดดอยพระบาท ศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุโซนที่ ๔  ณ ศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุ โซนที่ ๔ ชุมชนดอยพระบาท จังหวัดเชียงราย 

สอบถามเพิ่มเติม ประชาสัมพันธ์เทศบาลนครเชียงราย โทร.053-711333 ต่อ704

แหล่งข่าว ประชาสัมพันธ์เทศบาลนครเชียงราย    นำเสนอโดย เชียงรายโฟกัสดอทคอม

http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=5894