http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=5879
27 สิงหาคม 2561 เวลา 10:48 น. เปิดอ่าน 587 ครั้ง

เมืองเชียงราย - ขอเชิญผู้ประกอบการ OTOP/ Chiang Rai Brand และ SMEs ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย สมัครเข้าร่วมงาน CHIANGRAI GMS & ASEAN+6 FAIR 2018 (รอบที่ 2)

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) โดยสำนักงานพาณิชย์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 โดยกำหนดจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า จำนวน 2 ครั้งได้แก่ งาน Road Show ระหว่างวันที่ 7 - 11 กันยายน 2561 ณ พระราม 2 ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพระราม 2 กรุงเทพฯ และ

งาน CHIANGRAI GMS และ ASEAN+6 FAIR 2018 ครั้งที่ 8
ระหว่างวันที่ 26 - 30 กันยายน 2561
ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMS จังหวัดเชียงราย


ตามโครงการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางการค้า สร้างเครือข่าย/ความสัมพันธ์ทางการค้าการลงทุน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในกลุ่ม GMS และ ASEAN+6 

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการ OTOP/ Chiang Rai Brand และ SMEs ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายที่สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือก เข้าร่วมงาน

สามารถสมัครได้ที่
1. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย
2. หรือ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.moc.go.th/chiangrai หัวข้อ “ข่าว” ชื่อเรื่อง “เชิญสมัครเข้าร่วมงาน CHIANGRAI GMS &ASEAN+6 FAIR 2018 (รอบที่ 2)”
3. หรือ สื่อสังคมออนไลน์ www.facebook.com/moc.chiangrai พร้อมจัดส่งให้สำนักงานฯ ด้วยตนเอง
4. หรือ โทรสาร 0-5317-7349
5. หรือ อีเมล cr4@moc.go.th

ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2561 ก่อนเวลา 12.00 น. (ด่วนจำนวนจำกัด)

ทั้งนี้สำนักงานฯ จะแจ้งยืนยันรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมงาน ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ของสำนักงานฯ ต่อไป

วันที่ 22 สิงหาคม 2561

แหล่งข่าว สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย    นำเสนอโดย เชียงรายโฟกัสดอทคอม

http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=5879