http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=5830
07 สิงหาคม 2561 เวลา 10:44 น. เปิดอ่าน 162 ครั้ง

สำนักงาน ป.ป.ส. เดินหน้าสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับนโยบาย ผู้เสพ คือ ผู้ป่วย

 สำนักงาน ป.ป.ส. เดินหน้าสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับนโยบาย “ ผู้เสพ คือ ผู้ป่วย ” ต้องได้รับการบำบัดรักษา โดยดำเนินการผลิตโฆษณาสั้นชุด “ทุนประกอบอาชีพผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด” เพื่อให้ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด มีความเชื่อมั่นต่อกระบวนการบำบัดรักษา และเปิดโอกาสให้กลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติ ซึ่งโฆษณาสั้นได้สะท้อนชีวิตของวัยรุ่นที่หลงผิดเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ทำให้ช่วงหนึ่งของชีวิตขาดโอกาสดีๆ ไป แต่ด้วยนโยบายของภาครัฐและสังคมให้โอกาสพวกเขาเหล่านั้น จึงกลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก


 

 

แหล่งข่าว ปปส    นำเสนอโดย เชียงรายโฟกัสดอทคอม

http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=5830