http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=5812
24 กรกฎาคม 2561 เวลา 15:01 น. เปิดอ่าน 737 ครั้ง

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงรายรับสมัครร้านค้าเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ (ถุงเงินประชารัฐ) โดยใช้ (Mobile Application)

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงรายรับสมัครร้านค้าเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ
"ถุงเงินประชารัฐ" โดยใช้ (Mobile Application) 

         เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายช่วยเหลือด้านค่าครองชีพแก่ผู้มีรายได้น้อย โดยจัดสรรเงินค่าครองชีพให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในอัตรา 300 – 500 บาท ต่อเดือนต่อคน พร้อมกำหนดให้ใช้บัตรดังกล่าวได้กับร้านที่เข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ รัฐบาลได้กำหนดให้นำโปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Application) ติดตั้งให้กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้ ร้านค้าที่สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ ได้แก่

1.ร้านค้าปลีกจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค
2.ร้านค้า/แผงค้าที่ตั้งในตลาด
3.รถยนต์เคลื่อนที่เร่ขาย ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.moc.go.th หรือขอรับใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย ร้านค้าต้องให้เจ้าของตลาดหรือผู้บริการตลาด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ร้านค้าตั้งอยู่ รับรองว่าเป็นผู้ประกอบการร้านค้าจริง

(สำหรับกรณีที่ไม่มีทะเบียนพาณิชย์ หนังสือรับรองห้างฯ บริษัทฯ หนังสืออนุญาต เอกสารหลักฐานที่ราชการออกให้) ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดรวบรวมรายชื่อผู้สมัครพร้อมหลักฐานประกอบ เพื่อบันทึกข้อมูลลงในระบบฐานข้อมูลธงฟ้าประชารัฐของกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์พิจารณานำส่งกรมบัญชีกลางและกรมบัญชีกลางตรวจสอบแล้วแจ้งธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงไทยส่งข้อความสั้น (SMS) ผ่านเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ผู้สมัครให้ไว้เพื่อแจ้งผู้สมัครที่ได้รับการอนุมัติ ให้นำเอกสารการรับสมัคร ยื่นต่อธนาคารกรุงไทยสาขาที่ผู้สมัครมีภูมิลำเนาตั้งอยู่ เพื่อติดตั้งโปรแกรม “ถุงเงินประชารัฐ” และเปิดรหัสการใช้งาน
 
         ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ชั้น 3 เลขที่ 632 ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โทร. 0 5315 0200 โทรสาร 0 5317 7349  หรือ E-mail:cr4@moc.go.th

แหล่งข่าว สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย    นำเสนอโดย เชียงรายโฟกัสดอทคอม

http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=5812