http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=5806
20 กรกฎาคม 2561 เวลา 22:38 น. เปิดอ่าน 365 ครั้ง

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ จัดงาน “กรองผกาบูชาพระคุณ” น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับจังหวัดเชียงราย จัดงาน “กรองผกาบูชาพระคุณ” เพื่อบำเพ็ญกุศลน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2561 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายประจญ ปรัชญ์สกุล เป็นประธานในการจัดงานและเป็นผู้แทนในการถวายสักการะ นอกจากจะมีหน่วยงานราชการและเอกชนร่วมถวายสักการะแล้ว ในปีนี้ยังมีศิลปิน อาทิ คุณสกุล อินทกุล ศิลปินผู้สร้างสรรค์วัฒนธรรมดอกไม้ไทยร่วมสมัย และคุณศักดิ์ชัย กาย นักจัดดอกไม้ระดับประเทศ มาร่วมจัดตกแต่งขันดอก หรือพานพุ่มดอกไม้อย่างล้านนา เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านในด้านต่างๆ ทั้งการศึกษา การสาธารณสุข ศิลปวัฒนธรรม คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม

ปีนี้เป็นปีที่ 23 ที่มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ได้จัดงานน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายสักการะ และเป็นปีแรกที่ได้จัดแสดงนิทรรศการเครื่องสักการะอย่างล้านนา ร่วมกับงานพิธีถวายขันดอก โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมจัดพานพุ่มดอกไม้สักการะ ทั้งนี้เพื่อสืบสานงานศิลป์เฉพาะถิ่นไว้เป็นมรดกแก่ชาติและชนรุ่นหลัง สำหรับประชาชนทั่วไปสามารถเข้าชมงานได้ จนถึง 20 กรกฎาคม 2561 ณ อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: ฝ่ายสื่อสารองค์กร มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ โทร.02-252-7114 ต่อ 332

แหล่งข่าว ฝ่ายสื่อสารองค์กร มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์    นำเสนอโดย เชียงรายโฟกัสดอทคอม

http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=5806