http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=5777
12 กรกฎาคม 2561 เวลา 10:23 น. เปิดอ่าน 1652 ครั้ง

เมืองเชียงราย - ขอเชิญชวนเที่ยวงาน และอุดหนุนผลผลิตของเกษตรกร ในงานลำไย กระท้อน ของดีตำบลห้วยสัก 4 - 5 สิงหาคม ประจำปี 2561

เทศบาลตำบลห้วยสัก ร่วมกับ ปกครองตำบลห้วยสัก ส่วนราชการตำบลห้วยสัก และ เกษตรกรชาวสวนตำบลห้วยสัก

ขอเชิญเที่ยวงาน วันลำไย กระท้อน ของดีตำบลห้วยสัก ประจำปี ๒๕๖๑
วันเสาร์ และ วันอาทิตย์ ที่ ๔ – ๕  สิงหาคม  ๒๕๖๑

ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ  สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. เชียงราย จำกัด 

เชิญชมขบวนแห่ลำไย กระท้อน พร้อมธิดาลำไย กระท้อน

.....กิจกรรมภายในงาน.....

  • การประกวดลำไย  กระท้อน
  • การประกวดธิดาลำไย กระท้อน
  • การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งประชาชน
  • การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
  • การประกวดตำกระท้อนลีลา
  • การแข่งขันกินลำไย กระท้อน
  • การประกวดจัดขันโตกจากผลิตผล ลำไย กระท้อน และผลิตผลทางการเกษตร
  • การจำหน่ายลำไย กระท้อน สดจากสวน
  • การจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน และของดีตำบลห้วยสัก
  • ชมการละเล่น  การแสดงบนเวทีต่าง ๆ อีกมากมาย

 

พิเศษสุด วันอาทิตย์ที่ ๕ สิงหาคม เวลา ๑๘.๐๐ น.

พบกับ นักร้องรับเชิญ  เอ็ดดี้ ตลาดแตก

สอบถามเพิ่มเติม เทศบาลตำบลห้วยสัก โทรศัพท์ ๐๕๓-๖๗๘๓๘๒

แหล่งข่าว สุธัญญา    นำเสนอโดย เชียงรายโฟกัสดอทคอม

http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=5777