http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=5772
11 กรกฎาคม 2561 เวลา 09:50 น. เปิดอ่าน 266 ครั้ง

เทศบาลนครเชียงราย เปิดศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุ โซนที่ ๓ ชุมชนดอยสะเก็น จังหวัดเชียงราย


คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ผู้
สูงอายุ โซนที่ ๓ ตามโครงการการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุสู่นครแห่งความสุข โดยมีนางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานหนุนเสริมการดำเนินงานผู้สูงอายุ และร่วมทำข้อบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างเทศบาลนครเชียงราย กับ ศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุโซนที่ ๓  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ณ ศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุ โซนที่ ๓ ชุมชนดอยสะเก็น จังหวัดเชียงราย

แหล่งข่าว เทศบาลนครเชียงราย    นำเสนอโดย เชียงรายโฟกัสดอทคอม

http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=5772