http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=5745
05 กรกฎาคม 2561 เวลา 15:13 น. เปิดอ่าน 1307 ครั้ง

เมืองเชียงราย - มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมป์ กำหนดจัดงานกรองผกาบูชาพระคุณเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต 18 กรกฏาคม 2561

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในวันที่ 18 กรกฎาคม2561 มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมป์ได้กำหนดจัดงานกรองผกาบูชาพระคุณเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณต่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง (ไร่แม่ฟ้าหลวง) ตำบลป่างิ้ว อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 18-20 กรกกฎาคม 2561ภายในงานประกอบด้วย

1. พิธีถวายขันดอก เพื่อถวายสักการะและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีโดยมีหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมขบวนพิธี

2. การจัดแสดงนิทรรศการ(Installation) ดอกไม้สวยงามเพื่อน้อมสักการะในรูปแบบต่างๆ ของศิลปินที่มีชื่อเสียงหลายท่าน อาทิ  คุณสกุล อินทกุล คุณศักดิ์ชัย กาย คุณเผ่าทอง ทองเจือ และนักจัดพานพุ่มท้องถิ่นในจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมแสดงผลงานในครั้งนี้
 

งานกรองผกาบูชาพระคุณ

งาน‘กรองผกาบูชาพระคุณ’เดิมชื่องาน ‘ไหว้สาแม่ฟ้าหลวง’ ซึ่งจัดขึ้นครั้งแรกในช่วงธันวาคมถึงกุมภาพันธ์ปี 2527
เป็นเวลา 1-2 วัน เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในด้านต่างๆ อาทิ การศึกษา
การสาธารณะสุข ศิลปวัฒนธรรม การพัฒนาคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม ภายหลังเมื่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
เสด็จสวรรคต งานไหว้สาแม่ฟ้าหลวง จึงถูกจัดขึ้นในวันที่ 18 กรกฎาคมของทุกปีซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตซึ่งนอกจากจะเป็น
การน้อมสักการะแล้ว ยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ทำการจัดแสดงและถวายขันดอก

ขันดอก

เครื่องสักการะหรือ ขันดอกคือการแสดงความเคารพสูงสุด แรกเริ่มใช้ในพิธีทางด้านศาสนา และยังใช้กราบไหว้ผู้มีพระคุณ หรือผู้ที่เคราพนับถือขันดอกเป็นเครื่องสักการะที่ชาวล้านนานำมากราบไหว้ต่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มีลักษณะเป็นไม้ไผ่สานหรือไม้ที่ถูกแกะสลักเคลือบทาด้วยรักให้ไม้คงทน ตกแต่งด้วยดอกไม้หรือการปิดทองคำเปลว

กำหนดการ

9.00 – เริ่มงาน ‘กรองผกาบูชาพระคุณ’ พิธีบำเพ็ญกุศลน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ณ ศาลาหน้าลานโคลเวอร์ อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง

10.00 – พิธีถวายขันดอกแม่ฟ้าหลวง โดยข้าราชการและประชาชนจังหวัดเชียงราย

11.30 -รับประทานอาหารกลางวันที่อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง

แหล่งข่าว    นำเสนอโดย เชียงรายโฟกัสดอทคอม

http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=5745