http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=5720
28 มิถุนายน 2561 เวลา 16:15 น. เปิดอ่าน 353 ครั้ง

เมืองเชียงราย - คณะผู้บริหาร กลุ่มเซ็นทรัล เชียงราย ร่วมส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

 วันที่ 28 มิถุนายน 2561  คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร และคุณวิศิษฎ์ อริยะ ผู้จัดการทั่วไป  ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กลุ่มเซ็นทรัล  ร่วมส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยเครื่องเสียงความถี่สูง ชนิด 2 หัว มูลค่า 980,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เพื่อนำไปรักษาและต่อชีวิตผู้ป่วย ให้กลับมามีสุขภาพดีและแข็งแรงขึ้น โดยมี นายแพทย์ปัญจพล กอบพึ่งตน นายแพทย์ชานาญการพิเศษ / อายุรแพทย์โรคไต เป็นผู้รับมอบอุปกณ์ดังกล่าว ณ ห้องประชุม DSS ตึกอานวยการ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย

แหล่งข่าว ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย    นำเสนอโดย เชียงรายโฟกัสดอทคอม

http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=5720